Novi Zakon o zaštiti na radu

24.11.2014.

Kako bi poslodavci dobili što kvalitetniji uvid u nove propise, HUP Regionalni ured Split je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava organizirao savjetovanje o novom Zakonu o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima kojima je svrha daljnje unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.
Novi Zakon o zaštiti na radu objavljen je u Narodnim novinama br. 71/14 i 118/14, kao i podzakonski akti (npr. Pravilnik o izradi procjene rizika, Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu, i dr.) koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 112/14. Izmjenjenim propisima svrha je daljnje unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Neke od novina: isključene su samozaposlene osobe, propisuju se nove obveze u vezi sa stresom radnika koji je uzrokovan radom, uvedena je mogućnost korištenja nadzornih uređaja u radnim prostorijama i na radnim prostorima, uvode se ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu i drugo. Pojedine obveze regulirane su drugačije, primjerice obveze u vezi odgovornosti ovlaštenika, u vezi zapošljavanja stručnjaka za zaštitu na radu, u vezi procjenjivanja rizika na mjestu rada, u vezi s pružanjem prve pomoći na radu, obvezama investitora, vlasnika, izvođača i drugih osoba kod izvođenja radova na gradilištu i drugim radilištima.
Predavanje su održali: Ivica Orač-Šukelj i Zdravko Muratti, predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Službe za zaštitu na radu, koji su odgovarali na brojne upite i razjašnjavali mnoge nedoumice iz prakse.
vrh stranice
vrh stranice