Najave događanja

29.08.2014. Osnivačka Skupština Gospodarsko-socijalnog vijeća, Šibenik, 09:00

29.08.2014.

Sjednica će se održati u zgradi županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, s početkom u 9:00 sati, sa slijedećeim dnevnim redom:

1. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
2. Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
3. Izbor predsjednika i dopredsjednika vijeća
4. Izbor tajnika vijeća
5. Smjernice za izradu i donošenje Programa rada vijeća
6. Razno

Seminari - Zakon o radu

20.08.2014.

Sukladno ranijim najavama inicirali smo organizaciju seminara za članove HUP-a o novom Zakonu o radu, te smo od Ministarstva rada i mirovinskog sustava dobili i datume savjetovanja za pojedine regionalne urede.

Seminari će se u skladu s najavom ministarstva održati prema slijedećem rasporedu:

Osijek 12.9.2014.
Varaždin 19.9.2014.
Rijeka 23.9.2014.
Split 1.10.2014.

1.7.2014. Poziv na regionalnu konferenciju projekta BIZimpact-a, HGK Split - Obala Ante Trumbića 4, 10:00

01.07.2014.

Pozivamo Vas na Regionalnu konferenciju projekta koja će se održati u utorak, 17. lipnja 2014., s početkom u 10 sati u prostorijama HGK Split na adresi Obala Ante Trumbića 4, Split.

Projekt će predstaviti sedam minivodiča za male i srednje poduzetnike

• Zaštita tržišnog natjecanja i državne potpore
• Zaštita intelektualnog vlasništva
• Sigurnost hrane
• Norme za industrijske proizvode
• Javna nabava
• Sustavi upravljanja energijom
• Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima

te mehanizme savjetovanja u Republici Hrvatskoj i elektronske aplikacije za savjetovanje.

vrh stranice