Ravnopravno roditeljstvo ključno za razvoj djece, dobrobit roditelja i stvaranje obiteljske ravnoteže

13.03.2024.

Nacionalna kampanja za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva TATE, VELIKI JE PROPUST NE UZETI DOPUST!

Održana konferencija za medije povodom predstavljanja Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, koju provodi Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca. 

Nastavno na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2023. godine, SDUDM je pristupio pripremi kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, kojom se želi dodatno senzibilizirati javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djece te potaknuti korištenje očinskog i roditeljskog dopusta, odnosno aktivno uključivanje očeva u brigu o djeci.

O pripremi i samoj provedbi aktivnosti Kampanje, kao i o rezultatima provedenog istraživanja o stavovima javnosti o roditeljskom i očinskom dopustu govorili su dr. med. Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Mihael Furjan, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i predsjednik Uprave PLIVA Hrvatske, mr. sc. Diana Kobas Dešković, MBA, poslovna savjetnica i coach iz područja razvoja poslovanja, organizacijskog razvoja i komunikacija, Kornelija Bojanić, načelnica Sektora za programe i projekte u području demografije i mladih, te Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. 

"U potpunosti sam svjestan značaja koji kultura poslodavaca ima na odluke koje donose zaposlenici-roditelji te koliko je za pozitivan doživljaj roditeljstva važna aktivna uključenost oba roditelja. Kao predstavnik poslodavaca i kao roditelj, podržava ravnopravnu podjelu roditeljskih obveza, prilika i mogućnosti te vjerujem da sustavnom edukacijom možemo mijenjati društvo na bolje. HUP će stoga, rekao je g. Mihaela Furjana predsjednika HUP-a i predsjednika Uprave PLIVA Hrvatske, kroz izravnu komunikaciju sa svojim članicama, ali kroz javne i medijske nastupe poticati poslodavce da ohrabre svoje zaposlene na korištenje prava koje ima pruža sustav rodiljnih i roditeljskih potpora."

U sklopu projekta napravljeno je istraživanje o roditeljskom i očinskom dopustu*, koje je za SDUDM proveo Ipsos u rujnu 2023. godine, a upravo su rezultati istraživanja dodatno ukazali na potrebu jasnog ukazivanja na važnost poticanja aktivne uloge očeva u odgoju djece te promicanja ravnopravnog roditeljstva kao važnog elementa pravilnog razvoja djeteta, ali i za cjelokupnu dobrobit i sklad obiteljskog života.

Na konferenciji za medije predstavnici SDUDM-a, podsjetili su na sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, uređen Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 152/22), a koji propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života.

Ključne stavke koje su naglasili predstavnici SDUDM-a su očinski i roditeljski dopust:

- OČINSKI DOPUST: Zaposleni ili samozaposleni otac, nakon rođenja djeteta, ima pravo na očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Očinski dopust otac može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, a za vrijeme korištenja ovog prava, otac ostvaruje naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće

- RODITELJSKI DOPUST: (pravo oba roditelja): roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Roditeljski dopust može se koristiti 8 mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete). Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po 4, odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je 2 mjeseca neprenosivo. Pravo na roditeljski dopust roditelji mogu koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično, sukladno osobnom dogovoru. Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta (prvih 6 odnosno 8 mjeseci) isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), do maksimalno 995,44 eura.

Ove potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, a više o tome kako koristiti potpore može se saznati na https://demografijaimladi.gov.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore-5913/5913 te na https://hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore.

Ovom je prilikom dr. med. Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade istaknula: „Važnost angažiranosti očeva u odgoju djece i ravnopravne partnerske podjele obiteljskih obveza sporim korakom postaju vrijednosti prepoznate među zaposlenim očevima i u Hrvatskoj. Kampanjom želimo informirati, podržati i potaknuti roditelje na korištenje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora - društveno je prihvatljivo i poželjno da očevi koriste prava iz sustava rodiljinih i roditeljskih potpora kao i majke. Roditeljima u Hrvatskoj potrebna je podrška na svim razinama, a kako bismo ju doista osigurali, nisu samo važna prava koja roditelji mogu ostvariti temeljem zakona i postojeće usluge skrbi o djeci, već poticajno i podržavajuće okruženje u njihovom privatnom i poslovnom životu. Uporno i kontinuirano zagovaranje i komuniciranje ove teme može pokrenuti promjene koje dugoročno mogu dovesti do zadanog cilja.“

Dodatno o provedenom istraživanju:

*Istraživanje o roditeljskom i očinskom dopustu, za Središnji državni ured, za osiguranje provela je agencija Ipsos u rujnu 2023. godine, na reprezentativnom uzorku (N=600) građana u dobi od 20 do 50 godina s prebivalištem na području Republike Hrvatske, CAWI metodom (On-line anketa s Ipsos panelistima) s temeljnim zaključcima:

•Ispitanici iskazuju relativno visoku načelnu upoznatost s različitim oblicima prava dopusta nakon rođenja djeteta

•Uloga očeva u odrastanju djece smatra se važnom, pogotovo nakon 3. godine života djeteta, kada je percipirana podjednakom ulozi majke

•Ravnopravno roditeljstvo smatra se izuzetno važnim, prvenstveno zbog emocionalnog razvoja djeteta te razvoja odnosa svakog od roditelja s djetetom

•Za razliku od očinskog dopusta, roditeljski dopust očevi relativno rijetko koriste, ali je visok interes za korištenje u potencijalnoj novoj prigodi, ali ne nužno u istoj količini kao majke. Glavna barijera korištenja je potencijalni financijski gubitak

•Očevi koji su imali iskustva sa roditeljskim dopustom kažu da su većinom imali pozitivne reakcije kolega, ali se generalno smatra da očevi koji koriste roditeljski dopust često imaju problem s poslodavcima, u većoj mjeri nego majke

vrh stranice