Na redovitoj Skupštini HUP-UPIIP usvojen Plan i program rada za narednu godinu

21.12.2016.

21.12.2016. – Danas je u prostorijama HUP-a održana redovna godišnja skupština HUP- Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede na kojoj je predstavljeno Izvješće o radu Udruge za 2016 godinu te usvojen Plan i program rada za nadolazeću 2017. godinu. 
Izvješće za 2016. te Plan i program rada za 2017. godinu prezentirala je direktorica HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede Milka Kosanović nakon čega su oboje jednoglasno usvojeni. Ovom prigodom izmijenjen je i usvojen i novi Statut HUP-UPIIP-a.

vrh stranice