Na pomorskom fakultetu održana završna konferencija projekta „Pomorski menadžment za 21. stoljeće“

09.09.2016.

9. rujna 2016., na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, održana završna stručna konferencija projekta pod nazivom „Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija“.
Cilj ove konferencije je bio predstaviti rezultate projekta kojeg je u periodu od 19.06.2015. do 18.09.2016. Pomorski fakultet u Splitu provodio zajedno sa svojim partnerima, Lučka uprava SDŽ, Stowarzyszenie B-4, Hrvatska udruga poslodavaca Udruga nautičkog sektora, Nautika Centar Nava d.o.o., Marine Kaštela d.o.o., Bav-Adria Yachting d.o.o., Plovput d.o.o.

Predstavnici Fakulteta i projektnog tima su iznijeli rezultate u kojem su naglasili kako su u prvoj fazi projekta proveli istraživanje potreba tržišta rada unutar pomorskog gospodarstva te na temelju tih podatka, kao i podataka o trenutno zaposlenim ljudima u sektorima pomorstva, nautičkog turizma i pomorskog prometa, izradili 2 standarda zanimanja (Koordinator za trening i obrazovanje pomorskog kadra te Menadžer u marinama i nautičkom turizmu) koji su predani na upis u Registar zanimanja u Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U drugoj su fazi projekta detaljno modernizirani i racionalizirani studiji pomorskog menadžmenta preddiplomske i diplomske razine. Projekt je, između ostalog, rezultirao i pripajanju studija pomorskih tehnologija jahta i marina studiju pomorskog menadžmenta na diplomskoj razini.

Pokrenut je i pilot-projekt organiziranja studentske prakse u kojoj je ukupno 11 studenata odradilo jedan mjesec prakse u različitim firmama koje se bave pomorskim gospodarstvom, što predstavlja iznimno važan temelj za buduću suradnju između Pomorskog fakulteta i poslodavaca čiji kadar obrazuju.
Osim prezentacije rezultata projekta, konferencija se sastojala od panel rasprave na kojoj su sudjelovali domaći i strani stručnjaci iz područja pomorskog prava, sigurnosti, održivog upravljanja obalnim područjem, zaštite okolišta, nautičkog turizma i poduzetničkog umrežavanja.

Zaključci te rasprave su ustanovili kako je ovaj projekt napravio važan iskorak da se pomorski menadžment kao višeslojna struka bolje prepozna na tržištu rada u RH, s obzirom da u međunarodnom kontekstu ima itekakvu prepoznatljivost. Studij pomorskog menadžmenta nudi različita znanja iz područja prava, pomorskih tehnologija i menadžmenta koji su iznimno specifični, no u kontekstu budućih poslova je zaključeno kako sektorski pristup ne vodi ničemu te da je interdisciplinarnost nužna, kako za pojedinu kvalifikaciju, tako i za pojedina radna mjesta.

Projekt je financirala Europska unija kroz Europski socijalni fond u ukupnom iznosu od 1 950 924,34 kuna unutar sheme „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”.


vrh stranice