Međunarodni poslovi

HUP i Europski gospodarsko-socijalni odbor (EGSO):
Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska


Europski gospodarsko-socijalni odbor (EGSO) utemeljen je 1957. g. Rimskim ugovorima kako bi na europskoj razini predstavljao interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina te postao mostom između institucija EU i civilnog društva. EGSO savjetuje Europsku komisiju, Vijeće EU te Europski parlament prije donošenja odluka u sljedećim područjima: poljoprivreda, sloboda kretanja osoba i usluga, promet i transeuropske mreže, neizravno oporezivanje, usklađivanje propisa vezanih za unutarnje tržište, zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, javno zdravstvo, zaštita potrošača, industrijska politika, ekonomska i socijalna kohezija, istraživanje i razvoj te okoliš.
EGSO trenutno ima 344 člana iz 27 država članica EU koje, na prijedlog države članice i nakon konzultiranja Europske komisije, imenuje Vijeće EU na mandat od 5 godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Brojčani sastav EGSO-a definiran je člankom 301. Ugovora o funkcioniranju EU (TfEU) te isti ne smije prijeći 350.

Članovi EGSO-a pripadaju jednoj od tri skupine: Grupa I – poslodavci (Employers Group), Grupa II – zaposlenici (Workers Group) i Grupa III - razni interesi (Various Interests Group). Potonju čine predstavnici i dionici civilnog društva prvenstveno iz socijalnih, profesionalnih, humanitarnih i kulturnih organizacija.

Rad EGSO-a organiziran je u 6 sekcija koje pripremaju mišljenja o zakonodavnim prijedlozima EK i drugim pitanjima prije njihovog usvajanja na plenarnim sjednicama EGSO-a. Sekcije EGSO-a su sljedeće: Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš (NAT), Gospodarska i monetarna unija i gospodarska i socijalna kohezija (ECO), Zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC), Vanjski odnosi (REX), Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja (INT) te Promet, energetika, infrastruktura i informacijsko društvo (TEN). Pored navedenih, EGSO može uspostaviti privremene pododbore zadužene za razmatranje određenih pitanja u zadanom roku.

Institucionalna suradnja Hrvatske s EGSO-om, u obliku Zajedničkog savjetodavnog odbora, uspostavljena je 2007.g. ZSO ima 12 članova (6 predstavnika RH i 6 predstavnika EU) koji se u pravilu sastaju dva puta godišnje (naizmjenično u Hrvatskoj i u EU). RH u Odboru predstavljaju 2 predstavnika poslodavaca (HUP), 2 predstavnika sindikata, 2 predstavnika civilnog društva te predstavnici Vlade (MVEP i MRMS) kao promatrači, a Ured za socijalno partnerstvo djeluje kao Tajništvo ZSO-a.
Svrha ZSO-a je upućivanje preporuka relevantnim tijelima u državi kandidatkinji i EU-u (Vlada, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, EP, EK), promicanje dijaloga i suradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih skupina te poticanje javnih rasprava i jačanje civilnog društva u državama kandidatkinjama. Do sada je održano 12 sastanaka, od kojih posljednji u Bruxellesu u prosincu 2012.

ZSO će nastaviti djelovati u razdoblju do pristupanja Hrvatske u EU. Po pristupanju, sudjelovanje hrvatskih predstavnika u EGSO-u biti će u svojstvu redovnih članova.
vrh stranice
vrh stranice