Konferencija: Objedinjena javna nabava u zdravstvu – u službi boljih ishoda liječenja

03.03.2022.

U organizaciji UPUZ-a – Udruge poslodavaca u zdravstvu, u srijedu 2. ožujka 2022., održana je konferencija: „Objedinjena javna nabava u zdravstvu – u službi boljih ishoda liječenja“, na kojoj se raspravljalo o mogućnostima poboljšanja sustava javne nabave u zdravstvu.

Na konferenciji je u panelu „Održivosti zdravstva i bolji ishodi liječenja“ ispred HUP-a sudjelovala Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom, koja je istakla kako je temeljno načelo javne nabave za javni novac dobiti najbolje, a što je osobito važno u zdravstvu, gdje se javnim nabavama izravno utječe na kvalitetu zdravlja i život pacijenata. Dodala je kako se kvalitativni kriteriji moraju poboljšati jer trenutni služe samo ispunjavanju forme. Također, javna nabava lijekova, u kojoj postoji velika neravnoteža između prava i obveza ponuđača i naručitelja, neodrživa je. Ponuđači lijekova moraju imati definirane a ne okvirne količine i fleksibilne cijene, obzirom na kontinuirane promjene na tržištu i promjenjivost svih ulaznih sastavnica kalkulacije cijena, od kojih su energenti, čiji je rast svima poznat, samo dio. Također, nužno je koristiti najbolje europske prakse, poput multi-winning modela. On bi sasvim sigurno osigurao zaštitu od indirektnog monopola, zajamčio sigurnu opskrbu tržišta bez potreba za interventnim nabavama, kojima se u pojedinim slučajevima potpuno poništavaju sve postignute uštede.

 

Na konferenciji je sudjelovalo 200-tinjak sudionika, uglednih dionika zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. 

vrh stranice