Jadranka Primorac izabrana za predsjednicu HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb u još jednom mandatu

03.03.2022.

Na Redovnoj Izbornoj Skupštini HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, održanoj 3. ožujka 2022. Jadranka Primorac, Specijalna bolnica Sv. Katarina izabrana je za predsjednicu Udruge u još jednom mandatu.  

Za dopredsjednike su izabrani prof.dr.sc. Nikica Gabrić, Specijalna bolnica Svjetlost,  Nataša Rubeša, Poliklinika Rident i Ognjen  Bagatin, osnivač Poliklinike Bagatin i direktor Poliklinike Sinteza. Članovi Izvršnog odbora su dr. Ivanka Trstenjak Rajković, Poliklinika Medikol , Krešimir Rich, Poliklinika Identalia  te Denis Tršek,  Specijalna bolnica Akromion.


vrh stranice