KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

03.01.2022.

 Na važnost komasacije poljoprivrednog zemljišta te potrebu izmjene zakonodavne regulative upozoravala je HUP-Udruga geodetsko geoinformatičke struke te druge udruge u HUP-u tijekom zadnjih nekoliko godina. 
Usitnjenost parcela u Hrvatskoj predstavlja veliki problem u poljoprivredi i konkurentnoj proizvodnji hrane. Višestoljetno dijeljenje naslijeđene imovine rezultiralo je mnoštvom omalenih parcela na kojima je moderna poljoprivredna proizvodnja nemoguća. Kako bi se krenulo s okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, a radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, 2015. godine donesen je Zakon o komasaciji. Iste godine Europska 17 komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., kojim je definirano 18 mjera, jedna od kojih je i komasacija poljoprivrednog i okrupnjavanje šumskog zemljišta. Na žalost, s komasacijama se, iako su postojali određeni pilot projekti, tada nije krenulo. Komasacija je postupak koji iziskuje velika financijska sredstva, također je i složena multidisciplinarna operacija kojom se, za pojedino područje, vlasnicima i posjednicima zemljišta njihove parcele „oduzimaju“ a dodjeljuje im se odgovarajuće ekvivalentno zemljište u jednoj cjelini ili minimalnom broju parcela. Pri tom se mora voditi računa o kvaliteti i bonitetu zemljišta, te kulturi koja se na istom uzgaja. Također, uspostavlja se učinkovita infrastruktura puteva i kanala za odvodnju i navodnjavanje i rješavaju imovinsko-pravni odnosi (nova zemljišna knjiga i katastarski operat), čime zemljište dobiva na kvaliteti i vrijednosti. Osnovna vrijednost komasacije je činjenica da su komasacije jedno od najsnažnijih alata za ostvarenje programa i planova ruralnog razvoja lokalnih zajednica. Komasacije se već desetljećima provode u zemljama Europske unije, kao i u našem okruženju, te dokazano vraćaju uložena sredstva. Primjena Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 51/15) u praksi je pokazala da postoje zapreke koje usporavaju postupke komasacije poljoprivrednog zemljišta na što je Udruga upozoravala stoga, HUP-UGGS pozdravlja donošenje Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta te su članovi Izvršnog odbora spremni svojim znanjem aktivno sudjelovati u donošenju Zakona.
vrh stranice