Izborna Skupština HUP Udruge nautičkog sektora

26.02.2024.

Izborna Skupština Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora će se održati u ponedjeljak, 26. veljače 2024. s početkom u 11,00 sati, u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 37a (prizemlje, velika dvorana)

Dnevni red:

1.      Izbor zapisničara

2.      Usvajanje Zapisnika sa prošle Skupštine

3.      Izvješća o radu - usvajanje

4.      Izbor Izvršnog odbora Udruge na mandat od dvije godine

5.      Usvajanje odluke Izvršnog odbora o priključenju EBI i povećanju članarine od 20%

6.      Program rada - usvajanje

7.      Prezentacija „Promocija nautičkog turizma“, Darija Todtling, voditeljica Odjela za razvoj proizvoda Hrvatske turističke zajednice.

8.      Razno

 

Sukladno Statutu, svaki član Skupštine ima jedan glas te ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge te davati prijedloge i mišljenja. Nenazočnog člana Skupštine može u glasovanju zamijeniti druga osoba uz pisanu punomoć za glasovanje.

Sudjelovanje i glasanje na sjednici bit će omogućeno i na daljinu, putem aplikacije M. Teams.

Registracija sudionika započinje u 10,45 sati i traje do 11,00 sati kad Skupština započinje s radom. U 12:00 sati započet će prezentacija HTZ-a „Promocija nautičkog turizma“.

Molimo Vas da svoju nazočnost potvrdite na tel. + 385 21 368 288, 368-296, ili na e-mail hup-split@hup.hr do 22.02.2024. Molimo vas da u prijavi naglasite da li ćete biti fizički prisutni ili ćete sudjelovati putem M. Teams-a. Prijavljenima za online sudjelovanje, poslat ćemo link, dan prije Skupštine.

vrh stranice