HUP-UGGS i HKOIG održali sastanak s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

21.03.2016.

Predstavnici HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Damir Delač, Robert Klojčnik i Marijana Filipić te predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Robert Paj sastali su se u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja s pomoćnicima ministra Milanom Rezom i Igorom Čižmekom te predstavnicama Uprave za dozvole državnog značaja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su kako je zbog nesređenog stanja u katastru i zemljišnim knjigama, pravo vlasništva na ogromnom broju parcela upitno. Pravna nesigurnost koja proizlazi iz kaosa u zemljišnoj evidenciji produžuje vrijeme potrebno za pripremu ulaganja, a u puno slučajeva zbog toga uopće ne dođe do ulaganja. Uz to što stvara neprocjenjive gubitke gospodarstvu, takvo stanje stvara plodno tlo za korupciju te remeti napredak i razvoj društva u cjelini. Kada sve to uzmemo u obzir, jasno je zašto su nesređene zemljišne evidencije jedan od glavnih razloga niske konkurentnosti Hrvatske na međunarodnim ljestvicama.
Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su da je povrat ulaganja u geoprostorne podatke, prvenstveno u katastarske izmjere, kao osnovnog registra prostornih podataka, vrlo brz i odražava se u svim segmentima; - državi kroz povećanje prometa nekretnina i investicija, jedinicama lokalne samouprave kroz povećane komunalne naknade i doprinose, a vlasnicima kroz povećanje vrijednosti nekretnina i mogućnosti korištenja nekretnina kao sredstva osiguranja zajmova.
Pomoćnici ministra g. Reza i g. Čižmek naglasili su kako su svjesni važnosti sređivanja zemljišnih evidencija te da će Ministarstvo surađivati s poslodavcima i da su otvoreni za sve prijedloge.

vrh stranice