HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisali kolektivni granski ugovor koji donosi veće plaće i materijalna prava radnika u građevinarstvu

13.07.2022.

Nakon gotovo 6 mjeseci kolektivnih pregovora, u vrlo složenim uvjetima rada i poslovanja, pregovarački timovi HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) koji je predvodio predsjednik Mirko Habijanec i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) na čelu s Jasenkom Vukšić, postigli su dogovor i, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu, potpisali Kolektivni ugovor o četvrtim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je potpisan 2015. godine, a posljednje izmjene i dopune 2020. godine

Prema važećem KUG-u, osnovna plaća za najjednostavnije poslove je ugovorena u iznosu 4.200,00 kuna, dok će prema četvrtim izmjenama i dopunama KUG-a, nova najniža osnovna plaća od 1. kolovoza 2022. godine iznositi 5.100 kuna. To je povećanje od 21,4 posto, dok ostale osnovne plaće prema grupama složenosti posla, ugovorene u bruto iznosu, s nešto sporijim rastom, a sukladno novim tarifnim stavovima (ukupno jedanaest grupa od kojih su grupa IV. i V. podijeljene na po dvije podgrupe poslova).  S obzirom na složenost gospodarske situacije (rast cijena i inflacija), socijalni partneri su se obvezli na ponovno otvaranje pregovora do 1.5.2023. godine. Osnovne plaće po složenosti posla su ugovorene u rasponu od 5.100,00 kuna bruto za najjednostavnije poslove do 15.000,00 kuna bruto za odgovorne osobe pravnih osoba.  

 

„Potpisivanjem četvrtih izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo se utvrđuje porast osnovnih plaća radnika po složenosti posla u graditeljstvu od 5,64 % do 21,4 %. Ovo povećanje ima za cilj zadržavanje domaćih radnika i približavanje konkurentnosti plaća u odnosu na zapadne zemlje, pri čemu smatram da plaće radnika u graditeljstvu što prije moraju doseći razinu od ½ plaće radnika u SR Njemačkoj. Usporedno s rastom plaća moraju rasti i cijene radova u Hrvatskoj. Najveći razlog što već danas tome nije tako je nelojalna konkurencija uglavnom tvrtki iz trećih zemalja, kao i izostanak kontrole provedbe zakona. Od nadležnih tijela državne uprave očekujemo učinkovitu kontrolu primjene kolektivnog ugovora na sve subjekte u graditeljstvu te od svih javnih naručitelja implementiranje kriterija isplate ugovorene plaće prema kolektivnom ugovoru za sposobnost u postupcima javne nabave,“ izjavio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

 

„Uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja i ono što je važno istaći jest da su HUP-UPG i SGH odgovorni socijalni partneri koji su i u ovoj složenoj gospodarskoj situaciji postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je  povećanje cijena rada, odnosno bruto plaća,  kao i  nekih materijalnih prava važnih za radnike u sektoru. Naša suradnja se nastavlja poduzimanjem aktivnosti prema Vladi koja ima saznanja o problemima u sektoru te očekujemo njihovo brže rješavanje, ponajprije proširenje primjene četvrtih izmjena KUG-a te kontrole isplata ugovorenih plaća od strane inspekcije rada," rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

 

Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (rasponi terenskog dodatka povećani su  na 130,00 - 200,00 kuna po danu, odnosno od 80,00 – 130,00 kn ako radnik dolazi svaki dan kući.   Ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 416,00 kuna mjesečno,  a naknada za prijevoz na posao i s posla na 1,20 kn po km udaljenosti od prebivališta do mjesta rada.  Povećane su i prigodne nagrade (regres i božićnica ).   

 

 

„Ovo je važan dan za sektor graditeljstva, za HUP i sindikate. To je važan dan i za hrvatsko gospodarstvo i radnike. Nama treba socijalni dijalog, treba nam općenito više dijaloga u našem društvu. Mi zapravo imamo iste ciljeve, i naši zaposlenici i poslodavci. Mi želimo investirati, rasti, želimo jako hrvatsko gospodarstvo, dobro plaćene radnike, motivirane, koji vide budućnost u Hrvatskoj,“ istaknuo je uvodno Mihael Furjan, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca.

 

Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: „Ovo je veliki doprinos da se zadrže radnici jer samo zadovoljan radnik može proizvesti kvalitetan proizvod, a onda će biti zadovoljan i naručitelj, odnosno poslodavac. U narednom periodu nas čekaju velike investicije, primjerice dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. , riječ je o 32 milijarde eura. Velika sredstva, ići će se u smjeru energetske obnove, zaštite od požara, potresa.“

 

Ivan Vidiš, državni tajnik ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: „Drago mi je da imamo priliku nazočiti nastavku ove tradicije kolektivnog ugovora u sektoru građevine. Minimalna plaća je propisana na 3.750 kuna u neto iznosu, a ovim ugovorom je ona više od toga. To je pravi primjer suradnje i kontekstualizirao bi okolnosti koje su iznimno zahtjevne i za poslodavce i sindikate u smislu rasta cijena sirovina, nepredviđene okolnosti zbog covida i potresa te rat u Ukrajini koji je izazvao veliku pomutnju u lancima opskrbe. Tako da je ovo jedan jako dobar signal prema radnicama i radnicima u ovom sektoru.“

  

Kao što iz noveliranog  KUG-a proizlazi, zajednički ciljevi socijalnih partnera su i dalje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na zapošljavanje i ostanak   u  građevinskom sektoru RH. Od izvršne i zakonodavne vlasti socijalni partneri očekuju nastavak  podrške i brže rješavanje aktualnih problema u sektoru, kao što su rast cijena građevinskog materijala i priznanje razlike u cijeni sukladno zakonu. Radi ujednačavanja uvjeta privređivanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i rada na crno, očekuje se proširenje primjene četvrtih izmjena i dopuna KUG-a na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru, a zakonodavni okvir za  efikasni nadzor isplata ugovorenih plaća je donesen Zakonom o minimalnoj plaći, samo je potrebna učinkovita kontrola nadležnih državnih tijela.

 

Održavanje što više razine investicijske aktivnosti je uvjet za razvoj sektora graditeljstva u Hrvatskoj. HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) će nastaviti djelovati prema Vladi RH s ciljem primjene učinkovitih rješenja uslijed velikog povećanja cijena građevinskih materijala s kojim se borimo od listopada 2020. godine, kao bitnog uvjeta za uspješnu realizaciju investicija u javnom sektoru što predstavlja motor pokretanja gospodarstva, te donošenja dodatnih mjera i olakšica koje će ohrabriti investitore u gospodarstvu.

 

„Za budućnost graditeljstva od velikog značaja je razvoj strukovnog školstva regionalno raspoređenog i povezanog sa gospodarstvom. Sadašnje stanje nije zadovoljavajuće te država mora utvrđivati planove upisa učenika i kurikulume prema potrebama gospodarstva, a potrebe graditeljstva su velike,“ zaključio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

 

vrh stranice