Natali Komen Bujas
direktorica granskih udruga

KONTAKT
Dolac 8/2, 51000 Rijeka
t 051 321 494
f 051 321 499
e natali.komen@hup.hr
Udruga ugostiteljstva i turizma jedna je od prvih granskih udruga HUP-a, osnovana s ciljem zastupanja specifičnih interesa poduzetnika čija je primarna djelatnost ugostiteljstvo i turizam. Osnovana kao dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca, Udruga ugostiteljstva i turizma štiti i promiče prava i interese svojih članova u odnosima s tijelima državne vlasti i sindikatima, osobito na području uređenja uvjeta poslovanja, investicijske klime, radnog i socijalnog te gospodarskog prava, kolektivnog pregovaranja i  drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Udruga ugostiteljstva i turizma okuplja poslodavce koji se bave turizmom i ugostiteljstvom, i kao jedna od granskih udruga HUP-a legitiman je socijalni partner Vladi i sindikatima.

Temeljna zadaća Udruge ugostiteljstva i turizma je proaktivan pristup u stvaranju što je moguće pogodnije poduzetničke klime u ovoj grani djelatnosti, usmjerujući svoje aktivnosti poglavito na:

- pozicioniranje turizma i ugostiteljstva strateškom djelatnosti,
- stvaranje poticajne investicijske klime,
- sudjelovanje u izradi zakonske regulative - zastupanje interesa poslodavaca ove grane pri donošenju
  i izradi svih za njih relevantnih zakona, 
- kolektivne pregovore i odnose sa sindikatima
- razvoj kadrova i obrazovanja
- rješavanje za tu djelatnost najvažnijih područja interesa, te
- promicanje poduzetništva i poduzetnika ove grane komunikacijom s javnostima i relevantnim
  institucijama.


Ustroj i djelovanje uloge definirani su Statutom Udruge, a temelje se na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.
Udruga je reprezentativni i legitimni socijalni partner koji u svojem djelovanju promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde, te u tripartitnim odnosima radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava s ciljem uspostave i očuvanja socijalnog mira.


vrh stranice
vrh stranice