SASTANAK HORIZONTALNE RADNE GRUPE – ZELENA ULAGANJA S KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA I INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

20.03.2024.

20.3.2024. godine održan je sastanak Radne grupe za zelena ulaganja i predstavnika dvaju komora: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike te Hrvatska komora inženjera strojarstva kako bi se raspravili aktualni izazovi.

Nova pravila Europske unije vezana uz zeleno financiranje donose brojne novosti, obaveze ali i izazove za zemlje članice. Primjena obaveza u praksi prelijeva se na nacionalna provedbena tijela EU natječaja ali i poduzetnike: investitore, stručnjake za pripremu projekata i sve druge tehničke stručnjake odgovorne za pripremu tehničke dokumentacije. U dosadašnjem iskustvu, uvidjeli smo da resorna ministarstva često nemaju dovoljne ljudske kapacitete – osobito za kompleksne i visokotehničke teme zelenih investicija. Proteklih 18 mjeseci uvjeti i pravila na pojedinim natječajima s komponentom izgradnje i energetske učinkovitosti, nerijetko budu nerazumljivi ili nelogični struci.  Struke upozoravaju da su kriteriji  koji se natječajima nameću uglavnom „povrh“ onoga što propisuje zakonodavstvo.

Zbog opisanih okolnosti, HUP Udruga profesionalaca za fondove EU je krajem 2023. godine inicirala je osnivanje međusektorske radne grupe za povezivanje sa svim strukama uključenim u pripremu i izvedbu zelenih investicija. Prva zadaća radne grupe je mapiranje novih obaveza i povezanih poteškoća. Osim članica različitih granskih udruga HUP-a, važna je komunikacija i suradnja s ostalim dionicima kao što su stručne komore, HBOR, HAMAG te druga provedbena tijela sustava EU fondova.

Sastanak s komorama prvi je u nizu aktivnosti povezivanja stručnjaka s ciljem stvaranja platforme za razmjenu znanja i iskustava te zajedničkog adresiranja poteškoća u primjeni. Zaključeno je da će se Komore uključiti u Radnu grupu za zelena ulaganja te da će kroz svoje programe edukacija inženjera raditi na širenju neophodnih znanja.

vrh stranice