HUP-Udruga trgovine

Sanja Smoljak Katić
direktorica granskih udruga

Udruge financijskog poslovanja
Udruge trgovine
Udruge grafičara i nakladnika

KONTAKT
Radnička cesta 52
t 01 4897 573
f 01 4897 580
e sanja.smoljak@hup.hr

Naziv Udruge je Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga trgovine (engl. Croatian Employers’ Association – Employers' Trade Association).
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga trgovine je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne uprave, sindikatima, radnog i socijalnog, fiskalnog, financijskog, te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Članom Udruge, kako je to određeno Statutom Udruge može postati poslodavac – koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, te ima pretežito područje poslovanja iz područja G prema NKD (trgovina). Član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima.

Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge. U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde te je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava. Nadalje, Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa te može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.

U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava. Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja, a u slučaju kolektivnih radnih sporova, napose štrajka i isključenja s rada, osigurava solidarnost i uzajamnu pomoć članovima Udruge.
Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.

Želite više saznati o radu, aktivnostima i novostima iz Udruge trgovine, slobodno kontaktirajte naš ured u Zagrebu ili uputite mail:sanja.smoljak@hup.hr
vrh stranice
vrh stranice