HUP-Udruga prometa: Potpisan Protokol između sindikata i poslodavaca

09.02.2023.

HUP-Udruga prometa i reprezentativni sindikati potpisali su 8. veljače 2023. godine Protokol pregovora o novim kolektivnim ugovorima u djelatnostima prijevoza putnika.

Nastavak je to zajedničkih aktivnosti koje su započete 2021. godine potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju između HUP-a i SSSH za djelatnost cestovnog prijevoza putnika, a s ciljem daljnjeg razvijanja bipartitnog sektorskog socijalnog dijaloga, s posebnom brigom za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca i na sektorskoj razini te kako bi se osigurala uređenost tržišta javnog linijskog prijevoza putnika.

Protokol definira pregovaračke timove obje strane te dinamiku pregovora, a potpisnici su voditelji pregovaračkih timova: Duško Kulaš za sindikate i Hrvoje Meštrović za poslodavce.

Izazov za djelatnost cestovnog prijevoza predstavlja definiranje područja primjene Zakona o radu u odnosu na Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Naime, prema potonjem Zakonu, vozačima radni tjedan definiran je na 48h, dok Zakon o radu radni tjedan definira na 40h.

„Kolektivni ugovor proširene primjene vidimo kao put prema ujednačavanju prava i obveza poslodavaca i radnika u cilju očuvanja djelatnosti javnog linijskog sektora putnika. Kolektivni ugovor važan je element sustava javne usluge prijevoza koju građani Republike Hrvatske  trebaju podjednako i u gradovima i u ruralnim te rubnim područjima RH. Mobilnost građana osnovna je pretpostavka društvene i ekonomske aktivnosti, a krajevi bez kvalitetno uređenog prijevoza osuđeni su na iseljavanje“, izjavio je Hrvoje Meštrović, predsjednik HUP- Koordinacije javnog linijskog prijevoza putnika i voditelj HUP pregovaračkog tima.

Poslodavci i sindikati ovim činom pokazuju spremnost da još snažnije surađuju i zagovaraju zajedničke vrijednosti od kojih su najvažnije zalaganje za ujednačavanje uvjeta rada, prava i odgovornosti kako bi se stvorili uvjeti za uređenje tržišta javnog linijskog prijevoza putnika. Sporazumom se nastoji vratiti atraktivnost javnom linijskom prijevozu i zanimanju vozača koje je u RH i EU deficitarno, ali i privući potencijalne investitore kroz uređenje tržišta i povećanje standarda. 

 

vrh stranice