Apel HUP - Koordinacije željezničkog prometa: zahtijevamo od države jednak pristup prema svim dionicima na tržištu

30.12.2022.

Koordinacija željezničkih prijevoznika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, izražava nezadovoljstvo zbog kontinuiranog zanemarivanja privatnih željezničkih prijevoznika od strane resornog ministarstva.

Nezadovoljstvo je kulminiralo donošenjem Odluke Vlade RH na sjednici 22.12.2022. o prihvaćanju nagodbe između RH i željezničkog prijevoznika HŽ Cargo d.o.o. u državnom vlasništvu, a koja je donesena na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

U Odluci stoji sljedeće: „Nagodba predstavlja podlogu za  sklapanje vrlo važnih sporazuma između društava slijednika HŽ-a, koji se nalaze u prilogu Nagodbi i to: između HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i Republike Hrvatske o usuglašenom dugu te o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza. Ti sporazumi su ključni za uspješno restrukturiranje cijelog željezničkog sektora.“

Iz navedenog se zaključuje kako država ponovno kupuje svoje vlasništvo od same sebe, pravdajući takvu aktivnost potraživanjima za oduzeto vlasništvo ili neadekvatnu raspodjelu pri prethodnim pokušajima restrukturiranja. Tako milijarda kuna javnog novca odlazi ponovno u sanaciju sustava koji ne funkcionira niti posluje prema održivom modelu.

Privatni prijevoznici obavljaju 60% od ukupnog teretnog prijevoza željeznicom u RH, no njihov potencijal se ne iskorištava niti potiče. Nadležno ministarstvo potpuno zanemaruje privatne prijevoznike koji su dokazali da mogu pronaći rješenja i obavljati željeznički prijevoz prema tržišnim modelima, a u kojima kao značajnog partnera vide upravo HŽ Cargo d.o.o.

Prijedlog HUP-Koordinacije željezničkog prometa bila je potpora prijevoznicima prema modelu susjedne Slovenije, koja svoje prijevoznike jednako subvencionira u vidu povoljnijih naknada za trase (bez razlike u vlasništvu ili udjelu na tržištu), no on je ostao bez odgovora nadležnih. Takvim prijedlogom najviše bi koristi imao sam HŽ Cargo, ali i ostali prijevoznici sukladno svom udjelu participacije na tržištu.

Naknade za trase u Hrvatskoj imaju još i veći značaj s obzirom na česte zastoje, infrastrukturne radove, stanje trenutnih trasa itd. Primjerice, prijevoz na pravcu Rijeka – Šid traje oko 56 sati ukupno dok u povratnom smjeru Šid – Rijeka traje 18h. Naknada se plaća po kilometru i u jednakom iznosu, dok prijevozniku trošak evidentno nije i ne može biti isti.

„Hrvatsko tržište željezničkog teretnog prijevoza je liberalizirano i svi privatni prijevoznici uredno podmiruju sve obveze iz redovnog poslovanja. Mi nismo protiv intervencija Vlade, dapače, u dva navrata predlagali smo donošenje mjera prema primjeru drugih država članica i to na nediskriminatoran i transparentan način za sve dionike istog tržišta, ali u ministarstvu nema razumijevanja“, istaknuo je Milan Brkić, predsjednik HUP - Koordinacije željezničkog prometa.

Ključni ciljevi HUP-Koordinacije željezničkih prijevoznika su održivost željezničkog sustava u RH, ravnopravno sudjelovanje na tržištu željezničkog teretnog prijevoza, nediskriminatoran i jednak pristup, ulaganja u infrastrukturu i sigurnost te razvoj željezničkog prijevoza tereta kao „zelenog“. To je posebice važno u kontekstu brojnih radova na modernizaciji infrastrukture i neprovođenja radova održavanja.

Naime, liberalizacijom tržišta željezničkih usluga došlo je do znatnog povećanja obujma željezničkog prijevoza tereta što je dovelo do povećanja potražnje za željezničkim uslugama, a u čemu se realni željeznički sektor pokazao uspješnim, kao i u svim kriznim situacijama (migrantska kriza, COVID, potresi i rat u Ukrajini). Željeznički prijevoz pokazuje i veliki potencijal, zajedno s hrvatskim lukama, u novom geopolitičkom kontekstu kao alternativa crnomorskim lukama.

 

vrh stranice