HUP-Udruga proizvođača lijekova

Milka Kosanović
direktorica odnosa s članstvom HUP-a

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 557
f 01 4897 580
e milka.kosanovic@hup.hr

HUP- Udruga proizvođača lijekova osnovana je 31. ožujka 2009., okuplja proizvođače generičkih i biosličnih lijekova i osnovana je kao dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava interese svojih članova koji su organizirani i posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa važećim propisima.

Misija Udruge je poticanje i promocija tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj razvijanjem i stavljanjem u promet efikasnih i dostupnih lijekova radi poboljšanja kvalitete zdravlja ljudi i kvalitete zdravstvene zaštite, općenito. Udruga je tradicionalno važan izvozni čimbenik i već dugi niz godina posluje prema najvišim europskim i svjetskim standardima. Članice Udruge zapošljavaju preko 4500 radnika i daju značajan doprinos ukupnoj pozitivnoj gospodarskoj bilanci RH.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom može postati poslodavac koji ima sjedište u RH te ima pretežito područje poslovanja u području djelatnosti Udruge, strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na području Repubilke Hrvatske u skladu s važećim propisima te kao pridruženi član organizacija koja nema poduzetnički karakter ali želi postati član a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao instituti, zavodi i sl.). Počasni član može postati osoba koja se posebno istakla u području djelovanja Udruge i time doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Svrha i djelatnosti Udruge
  • Udruga je samostalna i dobrovoljna granska udruga HUP-a, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, a naročito na području zaštite i promicanja poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime te u području uređivanja uvjeta poslovanja

  • Zastupa interese domaćih proizvođača lijekova pred Vladom RH, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti, te vlasti i tijelima lokalne uprave i samouprave.

  • Sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova.

  • Priprema i prikuplja informacije iz područja politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za članove, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje.

  • Potiče na okupljanje radi zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja i rješavanja drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj članica.

  • Inicira i organizira uspostavljanje poslovnih kontakata članova međusobno, a osobito potiče razvoj poslovne suradnje između članica i razmjenu iskustava s partnerima u zemlji i inozemstvu.

  • Zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima, kolektivno pregovara i sklapa kolektivne ugovore.

  • Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

  • Udruga se zalaže za povećanje kvalitete življenja građana te potiče i razvija poštovanje primjene etičkih načela struke.

vrh stranice
vrh stranice