HUP- Udruga profesionalaca za fondove Europske unije

Petra Sentić
direktorica granskih udruga

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 564
f 01 4879 556
e petra.sentic@hup.hr
Udruga profesionalaca za fondove Europske unije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih važnih pitanja za gospodarski i socijalni razvoj poslodavaca.
HUP-Udruga profesionalaca za fondove Europske Unije (HUP EUPRO) promiče i štiti interese poslodavaca i poduzetnika iz gospodarskog područja vezanog uz financiranje iz EU fondova.

Smisao osnivanja Udruge prvenstveno vidimo u kontinuiranom praćenju i aktivnom sudjelovanju u kreiranju politika regionalnog razvoja i EU fondova, upravo u ovo vrijeme kada se uspostavlja sustav korištenja strukturnih i investicijskih fondova i definira pravni i strateški okvir te sami razvojni prioriteti i programi. Držimo ključnim uključivanje HUP-a i naših članica u predmetnu problematiku, te je potrebno dodatno i preventivno djelovati kako bi se podigla kvaliteta sustava fondova i potencijal uspjeha projekata na široj razini.
vrh stranice
vrh stranice