HUP-Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

Zdravko Urban
direktor granskih udruga

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 594
f 01 4879 556
e zdravko.urban@hup.hr
Naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA POSLODAVACA U
ŠUMARSTVU, LOVSTVU I PRATEĆIM DJELATNOSTIMA.
Skraćeni naziv Udruge je HUP-UPŠL.
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION –
ASSOCIATION OF FORESTRY, GAME MANAGEMENT AND ANCILLARY ACTIVITIES
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je CEA – AFGM.Udruga se bavi:

zaštitom gospodarskih interesa članova Udruge,
zaštitom članova od tržišnih monopola,
promiče rad članova u skladu sa zakonima,
zalaže se za slobodu tržišnog natjecanja,
zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima,
promiče poslovno povezivanje,
zalaže se za donošenje normi poslovanja

Udruga aktivno sudjeluje u donošenju zakonskih i podzakonskih akata iz područja djelatnosti Udruge putem članstva u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Udruga zastupa poslodavce surađujući s državnim institucijama, obrazovnim institucijama, strukovnim Udrugama, Udrugama šumovlasnika te pravnim i fizičkim osobama koje se bave srodnim djelatnostima.
vrh stranice
vrh stranice