HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva

Mirela Gudan
direktorica granskih udruga

Udruge developera
Udruge poslodavaca graditeljstva
Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

KONTAKT
Radnička cesta 52
t 01 4897 589
f 01 4897 580
e mirela.gudan@hup.hr
Naziv udruge je Hrvatska udruga poslodavaca- Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG), ili engleski naziv: Croatian Employers' Association- Construction Employers' Association ( CEA CEA).

Sjedište Udruge je u Radnička 52, u Zagrebu. Udruga djeluje na području RH.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a članarina se plaća kvartalno i ovisno o broju zaposlenih u tvrtci.

Članovi su tvrtke koje se bave graditeljstvom, kako visokogradnjom i niskogradnjom, tako i projektiranjem.

Udruga je član Europske federacije poslodavaca graditeljstva ( FIEC), od 2005. godine i
potpisnik je  Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Udruga poslodavaca graditeljstva

 

Udruga graditeljstva je dobrovoljna i neovisna Udruga koja štiti i promiče prava i interese svojih članova naročito:

 - na području poduzetničkih prava i sloboda,

 - zaštite privatnog vlasništva,

 - razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime u području uređivanja uvjeta poslovanja,

 - odnosa s tijelima državne vlasti i tijelima područne i lokalne samouprave, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva,

 - kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca., pri čemu je isključen bilo koji oblik stranačke političke djelatnosti.

Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.

U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

 

vrh stranice
vrh stranice