HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva

Mirela Gudan
direktorica granskih udruga

Udruge developera
Udruge poslodavaca graditeljstva
Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 589
f 01 4897 580
e mirela.gudan@hup.hr
Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) / Croatian Employers' Association - Construction Employers' Association (CEA-CEA) je samostalna i dobrovoljna granska udruga, članica Hrvatske udruge poslodavaca.

Članica je Europske federacije poslodavaca graditeljstva FIEC od 2005. godine i potpisnica Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Udruga štiti i promiče prava i interese svojih članova, naročito na području poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti i tijelima područne i lokalne samouprave, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.vrh stranice
vrh stranice