HUP-Udruga nautičkog sektora

Vesna Ivić Šimetin
direktorica granskih udruga

KONTAKT
Bernardinova 1, 21000 Split
t 021 368 288
e vesna.simetin@hup.hr
Udruga male brodogradnje i nautičkog sektora osnovana je 27. studenoga 2009. na osnivačkoj Skupštini u Splitu kao granska udruga Hrvatske udruge poslodavaca. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca, udruga male brodogradnje i nautičkog sektora jedina ima sjedište u Splitu. Na Skupštini održanoj 19. ožujka 2010. u Splitu, udruga mijenja naziv u HUP Udruga nautičkog sektora.
Udruga štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti te zakonodavstva od važnosti za cjelokupni nautički sektor.
Skupština donosi Program rada koji definira buduće aktivnosti udruge i Izvršnog odbora.
Udrugu nautičkog sektora zastupaju, predstavljaju i potpisuju predsjednik Izvršnog odbora, 2 dopredsjednika Izvršnog odbora te glavni direktor HUP-a.
vrh stranice
vrh stranice