HUP-Udruga kemijske industrije

Ana Falak
direktorica granskih udruga

Udruge kemijske industrije
Udruge tekstilne industrije
Udruge prometa

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 571
f 01 4897 556
e ana.falak@hup.hr

 
Naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA KEMIJSKE INDUSTRIJE.
Skraćeni naziv Udruge je HUP-UKI.
Naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION – CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION.

        

 

Udruga kemijske industrije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.
U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.
Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.
U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.
Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja, a u slučaju kolektivnih radnih sporova, napose štrajka i isključenja s rada, osigurava solidarnost i uzajamnu pomoć članovima Udruge.
vrh stranice
vrh stranice