HUP-Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

Mirela Gudan
direktorica granskih udruga

Udruge developera
Udruge poslodavaca graditeljstva
Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 589
f 01 4897 580
e mirela.gudan@hup.hr
Udruga poslodavaca industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.
Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.

U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.

Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja.

Članovi Hrvatske udruge poslodavaca čija je pretežita djelatnost vađenje ugljena i treseta, vađenje ruda urana i torija, vađenje ruda metala, vađenje ostalih ruda i kamena, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda i reciklaža, organizirani su u Udrugu.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj te ima pretežitu djelatnost vađenje ugljena i treseta, vađenje ruda metala, vađenje ostalih ruda i kamena, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda i reciklaža.

Pod uvjetom da obavlja djelatnosti iz stavka 1., član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima.

Pod poslodavcem - članom Udruge podrazumijeva se fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti navedenu u stavku 1.
vrh stranice
vrh stranice