HUP-Udruga grafičara i nakladnika

Sanja Smoljak Katić
direktorica granskih udruga

Udruge financijskog poslovanja
Udruge trgovine
Udruge grafičara i nakladnika

KONTAKT
Radnička cesta 52
t 01 4897 573
f 01 4897 580
e sanja.smoljak@hup.hr
U HUP-u dana 17. 07. 2014. osnovana je nova Udruga grafičara i nakladnika koja će na jednom mjestu okupiti ključne tvrtke iz grafičke i nakladničke djelatnosti u RH. Osnivačka sjednica u prostorijama HUP-a u Zagrebu na kojem su održane temeljne točke vezane uz osnivanje 30-te granske udruge HUP-a.

Udruga je osnovana s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, zaštite prava i interesa tvrtki iz područja nakladničkog i tiskarskog poslovanja, ali i jače artikulacije interesa i problema djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Tijekom sjednice usvojen je Statut Udruge kao temeljni akt Udruge te izabrano upravljačko tijelo Udruge koje će biti u sljedećem sastavu Franjo Beser iz Grafičara, predsjednik Udruge Sanja Pušec Mukavec iz Radin printa, dopredsjednica, Gordan Miler iz Grafičkog zavoda Hrvatske, dopredsjednik te članovi Izvršnog odbora Miljenko Krznar iz HON ING-a i Danijel Kerš iz Kerschoffseta. U diskusiji članova prepoznate su i glavne smjernice rada Udruge koje će se dodatno obraditi na prvoj sjednici Izvršnog odbora.
Kroz zajednički rad članova Udruge grafičara i nakladnika želi se aktivno sudjelovati u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na razvoj ovog tržišta što im omogućuje HUP kao najbolja platforma za promicanje interesa hrvatskih poslodavaca i poduzetnika.

Udruga nakladnika i grafičara je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti i sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Udruga grafičara i nakladnika je dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova te se osniva sa sljedećom svrhom:

- zastupa interese članova u području gospodarskog zakonodavstva,
- zastupa članove u odnosima s tijelima državne vlasti, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave i sindikatima,
- štiti prava i interese članova u području radno-socijalnog zakonodavstva,
- zastupa članove u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora te radnim sporovima,
- promovira poduzetnička prava i slobode,
- štiti privatno vlasništvo, razvoj i uređivanje boljih uvjeta poslovanja,
- promiče kulturne i nacionalne vrijednosti te uspostavlja sve oblike interkulturalne suradnje koje su u interesu članstva,
- uključuje se u druga pitanja važna za bolji gospodarski i socijalni položaj članova.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, čije je pretežita djelatnost grafička i nakladnička djelatnost. Član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
vrh stranice
vrh stranice