HUP-Udruga grafičara i nakladnika

Marijana Filipić
direktorica granskih udruga

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 554
f 01 4897 580
e marijana.filipic@hup.hr
U HUP-u dana 17. 07. 2014. osnovana je nova Udruga grafičara i nakladnika koja će na jednom mjestu okupiti ključne tvrtke iz grafičke i nakladničke djelatnosti u RH. Osnivačka sjednica u prostorijama HUP-a u Zagrebu na kojem su održane temeljne točke vezane uz osnivanje 30-te granske udruge HUP-a.

Udruga je osnovana s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, zaštite prava i interesa tvrtki iz područja nakladničkog i tiskarskog poslovanja, ali i jače artikulacije interesa i problema djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU. Tijekom sjednice usvojen je Statut Udruge kao temeljni akt Udruge te izabrano upravljačko tijelo Udruge. 
Kroz zajednički rad članova Udruge grafičara i nakladnika želi se aktivno sudjelovati u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na razvoj ovog tržišta što im omogućuje HUP kao najbolja platforma za promicanje interesa hrvatskih poslodavaca i poduzetnika.

Udruga nakladnika i grafičara je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti i sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Udruga grafičara i nakladnika je dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova te se osniva sa sljedećom svrhom:

- zastupa interese članova u području gospodarskog zakonodavstva,
- zastupa članove u odnosima s tijelima državne vlasti, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave i sindikatima,
- štiti prava i interese članova u području radno-socijalnog zakonodavstva,
- zastupa članove u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora te radnim sporovima,
- promovira poduzetnička prava i slobode,
- štiti privatno vlasništvo, razvoj i uređivanje boljih uvjeta poslovanja,
- promiče kulturne i nacionalne vrijednosti te uspostavlja sve oblike interkulturalne suradnje koje su u interesu članstva,
- uključuje se u druga pitanja važna za bolji gospodarski i socijalni položaj članova.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, čije je pretežita djelatnost grafička i nakladnička djelatnost. Član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
vrh stranice
vrh stranice