HUP-Udruga geodetsko-geo informatičke struke

Nuša Žunec, dipl. iur
direktorica granskih udruga

Udruge geodetsko-geo informatičke struke
Udruge privatnih poliklinika, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb
Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu
Udruge ljekarnika
Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 586
f 01 4879 556
e nusa.zunec@hup.hr
w www.hup.hr

Udruga geodetske geoinformatičke struke je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.
Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge. U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava. Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja, a u slučaju kolektivnih radnih sporova, napose štrajka i isključenja s rada, osigurava solidarnost i uzajamnu pomoć članovima Udruge.

U veljači 2006. godine, nakon perioda mirovanja, obnovljen je rad Udruge poslodavaca geodetsko geoinformatičke struke pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Udruga okuplja različiti profil poslodavaca, od geodeta obrtnika do velikih geodetskih tvrtki s više desetaka zaposlenika. U skladu sa svojom veličinom i poslovnom usmjerenošću, geodetske tvrtke izvode različite vrste geodetskih radova, od rješavanja katastarskih i imovinsko-pravnih pitanja za pojedine građane, vlasnike nekretnina, do velikih infrastrukturnih, katastarskih, topografskih ili građevinskih projekata i objekata. Zbog toga različiti poslodavci geodetske struke imaju i različite, a ponekad i suprotne interese. Udruga nastoji svojim aktivnostima djelovati na načelima slobodnog poduzetništva, a u interesu svih, ili većine članica. Jedan od bitnih ciljeva djelovanja Udruge je uređenja tržišta geodetskih usluga, na kojem bi svi poduzetnici mogli nastupiti s jednakim mogućnostima poslovanja i razvoja.
vrh stranice
vrh stranice