HUP-Udruga energetike

Petra Sentić
direktorica granskih udruga

Udruge energetike

Udruge profesionalaca za fondove Europske unije

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 564
f 01 4897 556
e petra.sentic@hup.hr
Udruga energetike je formirana 5. veljače 2013. i izrasta iz HUP-Udruge trgovine naftom i naftnim derivatima.
Udruga energetike je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temeljit će na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.

U svojem djelovanju Udruga promicat će ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.

Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika Udruga će raditi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.

Udruga će raditi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja.

Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj te ima pretežito područje djelatnosti u proizvodnji i trgovini energentima, organizaciji tržišta energentima, obnovljivim izvorima energije te pitanjima razvoja tržišta energetnima u Republici Hrvatskoj.

Pod uvjetom da obavlja djelatnosti iz stavka 1., član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima.

Član Udruge ujedno je i član HUP.

Pod poslodavcem - članom Udruge podrazumijeva se fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost navedenu u stavku 1., a koja zapošljava jednog ili više zaposlenika.
vrh stranice
vrh stranice