HUP-Udruga elektroindustrije

Sanja Ostroški
direktorica granskih udruga

Udruge metalne industrije
Udruge elektroindustrije

KONTAKT
Zagrebačka cesta 89, 42000 Varaždin
t 042 352 034
e sanja.ostroski@hup.hr
Udruga elektroindustrije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.
Članovi Hrvatske udruge poslodavaca, čija je pretežita djelatnost u proizvodnji i montaži električne i optičke opreme, proizvodnji električnih strojeva i aparata, proizvodnji RTV i komunikacijskih aparata i opreme, proizvodnji medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata i satova, organizirani su u Udrugu.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Pod poslodavcem - članom Udruge podrazumijeva se fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti navedenu u stavku 1, ovog članka, a koja zapošljava jednog ili više radnika.
vrh stranice
vrh stranice