HUP - Udruga developera

Mirela Gudan
direktorica granskih udruga

Udruge developera
Udruge poslodavaca graditeljstva
Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

KONTAKT
Radnička cesta 37a
t 01 4897 589
f 01 4897 580
e mirela.gudan@hup.hr
Naziv Udruge je Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga developera (engl. Croatian Employers’ Association - Developers' Association)
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge može biti poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja djelatnosti u razvoju nekretnina i investicija na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima te kao pridruženi član organizacija koja nema poduzetnički karakter ali želi postati član a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao instituti, zavodi I sl.). Počasni član može postati osoba koja se posebno istakla u području djelovanja Udruge i time doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Svrha i djelatnosti Udruge:

  • Udruga je samostalna i dobrovoljna granska udruga HUP-a, koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, a naročito: na području: zaštite i promicanja poduzetničkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime u području uređivanja uvjeta poslovanja, zastupanja interesa članova pri Vladi RH, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti, te vlasti i tijelima lokalne uprave i samouprave.
  • Zastupa interese članova u odnosima sa sindikatima, kolektivno pregovara i sklapa kolektivne ugovore.
  • Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.
  • Inicira i organizira okupljanja radi zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj članica.
  • Potiče članice na izgradnju poticajnih odnosa s patnerima u zemlji i inozemstvu, potiče transfere naprednih znanja i tehnologija te osobito međunarodnu razmjenu iskustava.
  • Priprema i prikuplja informacije iz područja gospodarstva, politike i javne uprave od interesa za članove, sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova, vrši istraživanje tržišta iz područja djelatnosti članova, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje.
vrh stranice
vrh stranice