HUP organizira više od 50 besplatnih radionica/edukacija za sve članove

15.09.2023.

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti početak projekta HUP-Udruge poslodavaca u obrazovanju u sklopu kojeg će diljem Hrvatske biti održano više od 50 besplatnih radionica/edukacija za sve članove HUP-a.

HUP-Udruga poslodavaca u obrazovanju započela je ovaj projekt s ciljem obilježavanja Europske godine vještina i promocije znanja kao najvažnijeg resursa.

Europska godina vještina nastoji potaknuti i ubrzati postizanje socijalnih ciljeva EU-a do 2030. prema kojima bi se najmanje 60 % odraslih svake godine trebalo osposobljavati i najmanje 78 % biti zaposleno. Ta će inicijativa pridonijeti i postizanju ciljeva Digitalnog kompasa do 2030. od najmanje 80 % odraslih osoba s osnovnim digitalnim vještinama u EU-u i 20 milijuna zaposlenih stručnjaka za ICT. Trenutačno više od tri četvrtine poduzeća u EU-u ima poteškoća u pronalaženju radnika s potrebnim vještinama, a samo 37 % odraslih redovito pohađa osposobljavanje.

Kroz niz aktualnih i zanimljivih sadržaja naglašavamo važnost obrazovanja, te potrebu usavršavanja, cjeloživotnog učenja i stjecanja vještina potrebnih našem tržištu rada. 

U raznolikoj i atraktivnoj ponudi edukacija za vas i vaše zaposlenike, nudimo vrhunska znanja i vještine koje će vam pomoći da se uspješnije nosite s izazovima današnjeg poslovnog svijeta. Ovo je prilika za vas da razvijate svoj najvažniji resurs - ljude, a istovremeno stvarate mogućnost za umrežavanje i razmjenu iskustava.

Pregled tema, vrijeme i mjesto održavanja pojedinih radionica/edukacija možete pronaći u tablici, a prijave za svaku pojedinu radionicu kada kliknete na više o radionici/prijave, trenutno su otvorene prijeve za radionice/edukacije u mjesecu rujnu. 

 

MJESEC
 DATUM NOSITELJ RADIONICE VIŠE O RADIONICAMA / PRIJAVE  LOKACIJA
 RUJAN  19.09 Pučko otvoreno učilište Zagreb Kako olakšati tranziciju s posla u mirovinu  PUO, Ul.grada Vukovara 68
   20.09.  LQ  Komunikacija je ključ vašeg uspjeha HUP Zagreb, Radnička cesta 37a
   21.09. Pučko otvoreno učilište Zagreb  Kako uspješno provesti EU projekt – od potpisa ugovora do završetka provedbe PUO, Ul.grada Vukovara 68
   22.09. Pučko otvoreno učilište Zagreb Svijet ChatGPTa u poslovnoj svakodnevnici  PUO, Ul.grada Vukovara 68
   26.09.  Ustanova Holistika

1. Izgradnja holističkog tima

2. Kako unaprijediti komunikaciju u timu

3. Kako unaprijediti obiteljske i poslovne odnose

Ustanova Holistika,

Vrbik 20, Zagreb 

   27.09.  Tagoras  Emocionalna inteligencija i stilovi upravljanja HUP Zagreb, Radnička cesta 37a
   29.09. Bello Consulting Certifikacija ICT inženjera na području zaštite privatnosti i osobnih podataka ('privacy engineering' i 'privacy by design') - globalno priznati IAPP Certified Information Privacy Technologist CIPT  HUP Zagreb, Radnička cesta 37a
 LISTOPAD  02.10.  SELECTIO HR Spriječavanje stresa i burnouta  HUP Zagreb, Radnička cesta 37a                      
   03.10.  K2 projekti  Upravljanje u mikro i malim organizacijama  HUP Zagreb, Radnička cesta 37a         
   05.10.  VERN  Timski rad Palmotićeva ulica 82/1, Zagreb
**(op. moguće su izmjene pojedinih radionica, a o tome ćemo vas na vrijeme informirati).

 

 

 

Najavu i pozive za prijavu na nadolazeće radionice slat ćemo na tjednoj bazi. Radionice su besplatne za sve tvrtke članice HUP-a i njihove djelatnike.

Za sve dodatne informacije oko predmetnih radionica možete se obratiti kolegama: Jakov Jerman, jakov.jerman@hup.hr ; mob: 0916042016 ili Jasminki Martinović; jasminka.martinovic@hup.hr ; mob: 0913814673

vrh stranice
vrh stranice