HUP organizira više od 50 besplatnih radionica/edukacija za sve članove

15.09.2023.

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti početak projekta HUP-Udruge poslodavaca u obrazovanju u sklopu kojeg će diljem Hrvatske biti održano više od 50 besplatnih radionica/edukacija za sve članove HUP-a.

HUP-Udruga poslodavaca u obrazovanju započela je ovaj projekt s ciljem obilježavanja Europske godine vještina i promocije znanja kao najvažnijeg resursa.

Europska godina vještina nastoji potaknuti i ubrzati postizanje socijalnih ciljeva EU-a do 2030. prema kojima bi se najmanje 60 % odraslih svake godine trebalo osposobljavati i najmanje 78 % biti zaposleno. Ta će inicijativa pridonijeti i postizanju ciljeva Digitalnog kompasa do 2030. od najmanje 80 % odraslih osoba s osnovnim digitalnim vještinama u EU-u i 20 milijuna zaposlenih stručnjaka za ICT. Trenutačno više od tri četvrtine poduzeća u EU-u ima poteškoća u pronalaženju radnika s potrebnim vještinama, a samo 37 % odraslih redovito pohađa osposobljavanje.

Kroz niz aktualnih i zanimljivih sadržaja naglašavamo važnost obrazovanja, te potrebu usavršavanja, cjeloživotnog učenja i stjecanja vještina potrebnih našem tržištu rada. 

U raznolikoj i atraktivnoj ponudi edukacija za vas i vaše zaposlenike, nudimo vrhunska znanja i vještine koje će vam pomoći da se uspješnije nosite s izazovima današnjeg poslovnog svijeta. Ovo je prilika za vas da razvijate svoj najvažniji resurs - ljude, a istovremeno stvarate mogućnost za umrežavanje i razmjenu iskustava.

Pregled tema, vrijeme i mjesto održavanja pojedinih radionica/edukacija možete pronaći u tablici, a prijave za svaku pojedinu radionicu kada kliknete na više o radionici/prijave, trenutno su otvorene prijeve za radionice/edukacije u mjesecu prosincu.

MJESEC
 DATUM NOSITELJ RADIONICE VIŠE O RADIONICAMA / PRIJAVE  LOKACIJA
   05.12. Vision compliance 
Tips and tricks u nadzorima AZOP-a  HUP Zagreb, Radnička cesta 37a
 PROSINAC  06.12. Konter Poslovno planiranje, izrada i implementacija strategija i operativnih planova provedbe HUP Zagreb, Radnička cesta 37a
  12.12.  Vision compliance  
Webshop i reklamacije

HUP Zagreb, Radnička cesta 37a 
   12.12.   RIT Umjetna inteligencija ulancu opskrbe

RIT Croatia, Damira Tomljanovica Gavrana 15, Zagreb
**(op. moguće su izmjene pojedinih radionica, a o tome ćemo vas na vrijeme informirati).
vrh stranice