Hrvatski čarter pozitivan primjer inicijative Udruge nautičkog sektora

01.09.2012.

Početkom 2011.g. a u okviru sveukupnih nastojanja Udruge da se problematika nautičkog sektora približi nadležnim institucijama sa ciljem daljnjeg pokretanja razvoja istog i ostvarivanja njegovih potencijala, pokrenula sam Inicijativu obnove čarter flote prvenstveno plovilima domaće proizvodnje. Formiran je tročlani radni tim koji je uključio perspektivne hrvatske proizvođače jedrilica i motornih plovila.
Početkom 2011.g. a u okviru sveukupnih nastojanja Udruge da se problematika nautičkog sektora približi nadležnim institucijama sa ciljem daljnjeg pokretanja razvoja istog i ostvarivanja njegovih potencijala, pokrenula sam Inicijativu obnove čarter flote prvenstveno plovilima domaće proizvodnje. Formiran je tročlani radni tim koji je uključio perspektivne hrvatske proizvođače jedrilica i motornih plovila.
Prvobitni cilj bio je zainteresirati nadležne Institucije (Ministarstvo Mora, Turizma i Gospodarstva) i pridobiti njihovu podršku te utjecati na namjensko usmjeravanje poticajnih sredstava za dugoročnu dobrobit sektora i gospodarstva i održavanje postignutih rezultata u teškim uvjetima gospodarske krize. Prvenstveno je sagledano stanje čartera i dokazana opravdanost inicijative za obnovom čarter flote sa ciljem bolje konkurentnosti a ujedno i brendiranja hrvatskog čartera plovilima iz domaće proizvodnje sa multiplikacijskim efektom (daljnji razvoj sektora u dijelu male brodogradnje, servisnih usluga i usluga opremanja, veće potrošnje u nautičkom turizmu, viših poreznih priljeva i zaposlenosti, poticanje stvaranja vlastite čarter flote kao zamjene za čarter „management“ u opadanju) sve temeljeno na snazi, mogućnostima i neiskorištenim prilikama hrvatskog nautičkog turizma imajući u vidu negativne posljedice koje prijete zastojem u razvoju. Inicijativa je dobro prihvaćena i od strane Udruge čarteraša pri HGK, bilo je i zajedničkih aktivnosti. Na žalost sa nadležnim Institucijama nismo uspjeli održati željenu dinamiku i kontinuitet u daljnjem razvoju Inicijative, tako da se sve svelo na samostalne aktivnosti Radnog tima Udruge prema čarterašima unutar raspoloživih okvira i mogućnosti, bez poticaja, isključivo upornošću, radom, razmjenom iskustva i saznanja te suradnjom članova Udruge. Inicijativa je od strane jedinog hrvatskog proizvođača jedrilica, tvrtke AD Brodovi Solin personalizirana u projekt „Hrvatski brod za hrvatski čarter“ i već su ove nautičke sezone zaplovile prve dvije flote što je dokaz da se zajedničkim znanjem i upornošću može stići do rezultata i zaustaviti negativne trendove.
vrh stranice