CENTAR ZA SIGURNOST d.o.o.

10.12.2020.

Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara (osposobljavanja, ispitivanja radne opreme i radnog okoliša, instalacija, protupožarne zaštite, izrada procjene rizika, koordinacije na gradilištima, raznih elaborata iz zaštite na radu i zaštite od požara

 

KONTAKT:
cs@czs.hr

vrh stranice