CEMEX: DEFINIRALI SMO PET PRIORITETNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

06.05.2019.

Još prije 2015., kad su doneseni Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda, CEMEX je na globalnoj razini odlučio raditi na najvećim svjetskim izazovima. Donošenjem Agende 2030., tvrtka je identificirala koji su to ciljevi najjasnije povezani s njenim utjecajima, rizicima i prilikama, a potom ih povezala s ciljevima dionika te financijskim i nefinancijskim pokazateljima. Rezultat analize je pet prioritetnih ciljeva održivog razvoja na koje se u svom radu CEMEX fokusira, a osim njih tvrtka prepoznaje još šest povezanih ciljeva održivog razvoja.
CEMEX-ovi prioritetni ciljevi su:
Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura 
Cilj 11: Održivi gradovi i zajednice
Cilj 13: Borba protiv klimatskih promjena te
Cilj 15: Očuvanje života na Zemlji

Model održivosti na kojem se temelji CEMEX-ovo poslovanje uključio je tako i rad na ostvarenju ovih prioritetnih ciljeva. Oni su povezani sa svim strategijama i reflektiraju se u kompanijskim ciljevima održivosti do 2030. Praćenjem ključnih pokazatelja CEMEX kontinuirano mjeri vlastiti napredak prema ostvarenju ovih ciljeva. U svojim svakodnevnim aktivnostima tvrtka se tako bavi i problemima klimatskih i okolišnih promjena, jačanjem zajednica te gradnjom suradničkih razvojnih modela.
 
Mogućnosti i područja za napredak su brojna. Primjerice, cilju 8, osiguranju uvjeta za dostojan rad i gospodarski rast, CEMEX pristupa kroz stvaranje najboljih radnih mjesta za svoje ljude. Posebna se briga vodi o zdravlju i sigurnosti na radu, u čemu već niz godina tvrtka širom svijeta primjenjuje globalnu politiku „Zero 4Life“, nula ozljeda na radu zauvijek. Sigurnosni standardi rada u CEMEX-u na vrlo su visokoj razini; naši zaposlenici su obvezni koristiti sve vrste zaštitne opreme, osiguran im je sustav automatskog zaključavanja strojeva, a pozvani su i prijavljivati sigurnosne rizike u pogonima koje treba ukloniti, upotrebom kartica izbjegnuto-opasno. Za svoje prakse u području radne sigurnosti, ne samo za zaposlenike, već i za sve kooperante, CEMEX Hrvatska je dobila brojne nagrade u posljednjih nekoliko godina. Ovo je zaista primjer dobre prakse na koji smo jako ponosni.  

Ciljevima 13 i 15, zaštita klime i života na Zemlji, CEMEX doprinosi primjenom svoje okolišne strategije koja u obzir uzima sve CEMEX-ove okolišne utjecaje. Pet je glavnih stupova - klimatske promjene, emisije u zrak, rudnici i bioraznolikost, upravljanje vodom te otpad i cirkularna ekonomija -  koji pomažu tvrtki da se istovremeno bavi raznolikim okolišnim izazovima. Održiva, energetski učinkovita gradnja reciklabilnim materijalima u fokusu je kao prilika i za CEMEX i za njegove dionike, a u tome se dijelom dotiče i Cilja 9. Vlastitim se okolišnim utjecajima tvrtka bavi kontinuiranim ulaganjima i modernizacijom pogona, kao i radom na vlastitoj energetskoj učinkovitosti.  

Razvoj održivih gradova i zajednica posebno je važan za CEMEX; svaka zemlja članica tvrtke, pa tako i Hrvatska, ima svoj vrlo razrađen plan uključivanja lokalnih zajednica. Kroz programe osnaživanja udruga, društava i klubova, CEMEX kontinuirano ulaže u razvoj zajednica, a svojim projektima, u suradnji s lokalnim vlastima, obnavlja i podiže infrastrukturu koja poboljšava kvalitetu života u urbanim sredinama. 

Projekt Lintar na koji je tvrtka posebno ponosna, izdvaja CEMEX po pitanju kreiranja pozitivnog utjecaja za više skupina dionika. Naime, u sklopu projekta sanacije i rekultivacije dijela površine rudnika na južnim padinama Kozjaka 2005. zasađen je impresivan maslinik. Njegovo održavanje su 2009. godine preuzeli članovi Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Dalmacijacement, a kako bi se rad u masliniku usustavio, 2011. godine osnovali su Poljoprivredno-braniteljsku zadrugu Lintar. Zadruga kontinuirano radi na povećanju maslinika, sudjeluje na priznatim braniteljskim i maslinarsko-uljarskim manifestacijama te „ubire“ brojne zlatne medalje za kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja, kao i za njegovu pakovinu. Lintar je tako prvo maslinovo ulje u Hrvatskoj nastalo iz rekultiviranih površina rudnika i upravo se u njemu ogleda naša posvećenost zaštiti okoliša, njegovanju odnosa sa zaposlenicima, podršci osjetljivim skupinama poput branitelja te ulaganju u razvoj zajednice u kojoj CEMEX posluje.

CEMEX je članica UN Global Compacta, najveće svjetske inicijative za održivi razvoj i korporativnu održivost. Istraživanje koje je UN Global Compact proveo u ljeto 2018, pokazalo je da je 80 posto tvrtki članica aktivno uključeno u postizanje ciljeva održivog razvoja poštujući Deset načela UN Global Compacta. Među tim tvrtkama, u gotovo 70 posto slučajeva, najviši menadžment je direktno uključen u donošenju strategija održivosti što ukazuje na to da ciljevi održivog razvoja zahtijevaju strateški poslovni plan, dugoročnu viziju i inovacije kako bi tvrtke mogle pretvoriti globalne izazove u nove poslovne mogućnosti.

vrh stranice
vrh stranice