Aktualno

Zajedničko stajalište europske industrije o Uredbi o strojnim proizvodima

07.10.2021.

Uredba o strojnim proizvodima je nesumnjivo jedan od najvažnijih propisa za europsku prerađivačku industriju. Zadnjih tridesetak godina Uredba je uspješno osiguravala najvišu razinu sigurnosti strojnih uređaja u svijetu, podržavala zajedničko tržište i konkurentnost EU te omogućavala industriji da inovira i razvija se. U skladu s dosadašnjom praksom, važno je da budući zakonodavni okvir Uredbe zadrži tu ravnotežu između sigurnosti i inovacija te da bude dosljedna- kako za proizvođače, tako i za korisnike. 

Poruke s prvog HUP Industry Day-a: Pametna industrija temeljena na visokim tehnologijama osigurat će nam bolje plaće, veću zaposlenost i dugoročnu održivost gospodarstva

11.06.2021.

Danas je održan prvi HUP-ov dan industrije -  Industry Day kojeg smo posvetili razvoju i transformaciji na industriju 4.0 koja teži rastu inovativnosti i stvaranju proizvoda visoke dodane vrijednosti, a otvorili smo i temu investicijskih potencijala i potreba industrije po pitanju povlačenja sredstava iz fondova Europske unije u novom financijskom razdoblju.

Za fer tržišnu utakmicu važni su javna nabava i reguliranje rada radnika upućenih u RH

12.03.2021.

Izvršni odbor HUP- Udruge elektroindustrije na sjednici održanoj u petak, 12. ožujka 2021. godine ponovno je kao važne faktore konkurentnosti poduzeća iz ovog sektora istaknuo javnu nabavu i uspostavljanje sustava nadzora visine isplaćenih plaća radnicima upućenima u RH .

Kako bi se inicirala zaštita domaćih izvođača od nelojalne konkurencije, Izvršni odbor razmotrit će mogućnosti temeljem Zakona o upućivanju radnika u RH te provođenja kontrole isplate plaća kod stranih poduzeća koja rade na javnim i privatnim infrastrukturnim projektima. 

Među ostalim temama izdvojio je izmjenu Zakona o radu kojom se poslodavcima treba omogućiti fleksibilnost u zapošljavanju i organizaciji rada te daljnje porezno rasterećenje rada, pri čemu  je prioritet smanjenje stope poreza na dohodak s 20% na 10%. Potrebna je i reforma sustava bolovanja, naročito u dijelu bolovanja do 10 dana, uz uvođenje jednakog poreznog tretmana poslodavaca i države. 

Izvršni odbor smatra kako sredstvima iz EU fondova treba potaknuti istraživanje i razvoj, izradu probnih serija već razvijenih visoko-tehnoloških proizvoda te modernizaciju proizvodnje (digitalizacija, automatizacija, robotizacija). Elektroindustrija snažno zagovara jačanje strukovnog obrazovanja i naglašava nužnost povećanja broja mladih ljudi strukovnih zanimanja koji će vještinama i znanjima odgovarati potrebama industrije. Svjesni kako to neće zadovoljiti potrebu za kvalificiranim radnicima, treba ubrzati vrijeme potrebno za ishođenje radnih dozvola te smanjiiti administrativno opterećenje u ovom području.


Webinar- Industrija 4.0 – nove tehnologije za transformaciju poslovanja

11.02.2021.

Webinar Industrija 4.0 – nove tehnologije za transformaciju poslovanja održat će se u organizaciji Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 24. veljače 2021. od 10:00 do 11:45 sati .

Govornici iz poduzetničke zajednice svojim će primjerima prikazati put prema transformaciji te potencijal digitalnih rješenja, IoT rješenja (Internet of Things) i napredne proizvodnje. Prilagodba poduzeća ovim trendovima je zahtjevan i složen proces, stoga će polaznicima biti predstavljena podrška koja im je dostupna u okviru projekata Boost4BSO i EIT Manufacturing Hub. 

Troškovi radne snage nisu jedini troškovi, kritično je osigurati dostupnost kredita

20.10.2020.

Anketa provedena među članicama iz metaloprerađivačkog sektora i elektroindustrije u listopadu ukazuje na to da je za oporavak poslovanja potrebno nastaviti s mjerom skraćivanja radnog vremena te osigurati dostupne i povoljne kredite za likvidnost, ali i za investicije. 

Uz pad prihoda, poslodavci imaju rast troškova za sirovine i dijelove, logistiku i prijevoz te za neplanirane preventivne zdravstvene mjere. Kao najveća tri aktualna problema poslodavci ističu : 46.67% anketiranih istaknulo je manjak novougovorenih poslova i narudžbi, 40% kašnjenje u isporukama sirovina i 40% ispitanika probleme u likvidnosti. Usprkos krizi, nije dolazilo do većih otpuštanja. Poduzetnici koji su sudjelovali u istraživanju zbog nedostatka posla otpustili su samo 2.7% svojih zaposlenika. To nam s jedne strane ukazuje na to da poslodavci niti u kriznom vremenu ne pribjegavaju otpuštanjima kao prvoj reakciji na krizu, a s druge strane da su mjere za spas radnih mjesta u prvom valu donesene pravovremeno.

 

Preporuka o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja unutar EU zbog COVID-19

15.10.2020.

Države članice EU-a donijele su Preporuku o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. To uključuje klasifikaciju regija (zelenih, narančastih, crvenih i sivih) na temelju lokalne epidemiološke situacije uz veću jasnoću i predvidljivost bilo kojih mjera koje ograničavaju slobodno kretanje u Europskoj uniji. 
 

Access2Market za lakše trgovanje izvan granica EU

15.10.2020.

13. listopada 2020. Europska komisija je pokrenula mrežni portal Access2Markets kako bi pomogla malim i srednjim tvrtkama da trguju izvan granica EU-a. Sada su na jednom mjestu dostupne informacije kako bi europske tvrtke maksimalno iskoristile mrežu trgovinskih sporazuma EU-a i dobile najbolji pristup tržištima, proizvodima i inputima koji su im potrebni da rastu i da ostanu konkurentni. Istraživanje o poslovanju u uvjetima pandemije COVID-19

01.10.2020.

HUP- Udruga elektroindustrije pokrenula je istraživanje o poteškoćama s kojima se suočavaju njeni članovi zbog pandemije koronavirusa.
 
Rezultati istraživanja upotrijebit će se kako bi se prema vlasti i javnosti zagovarale teme i mjere koje su ključne za industriju, naročito u trenutku kad su premijer i ministar gospodarstva rekli da će proizvodnja biti u fokusu u narednom razdoblju.

 

Skraćivanje radnog vremena - rezultati ankete

28.07.2020.

Na anketu o potpori za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena odazvalo se 60 poduzeća, od čega ih je do sada 26% predalo zahtjev za korištenje predmetne potpore, dok 73% nije predalo zahtjev; međutim 20% (ili 27% od onih koji nisu predali zahtjev) ipak planira predati zahtjev u nadolazećem razdoblju.

Među onima koji su do sada predali zahtjev za potporu najbrojniji su oni u prerađivačkoj industriji, nakon čega slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i trgovina. Od onih koji nisu predali zahtjev ali planiraju, najbrojniji su poslodavci koji pripadaju djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, dok su među onima koji nisu predali zahtjev za potporu te nisu naveli da planiraju predati, najbrojniji poslodavci u sektoru trgovine.

Od razloga koji su utjecali na to da se poduzeća ne prijave za mjeru navedeni su nejasnoća, nekonzistentnost i nedosljednost samih mjera koje donosi Vlada, nedostatna visina potpore, mogućnost vraćanja potpore ako se ispostavi da svi kriteriji nisu zadovoljeni, ali i primjena kriterija na razini cijele kompanije, a ne razini organizcaijskih jedinica te kriterij da za zaposlenike koji rade kod kuće (na daljinu) se ne može tražiti potpora. 

Kod onih poslodavaca koji su predali zahtjev kao najviše otežavajući, odnosno problematičan kriterij (uvjet) za provedbu mjere ističe se prezahtjevna administracija, prvenstveno tjedna dostava evidencije radnog vremena, ali i mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika, što posebice stvara probleme u velikim kompanijama. Povezano s time je svakako i nemogućnost planiranja svih detalja u vezi potpore (mjesec dana) unaprijed. Kod njih se kao otežavajući čimbenik ističe i nejasni kriteriji te nedovoljna potpora unutar samog HZZ-a u smislu poznavanja materije i pravovremenog odgovora. Tu je i općenito nejasna provedbena dokumentacija, ali i kriterij za dobivanje potpore prema NKD djelatnostima. Osim prethodno navedenog, poslodavci navode i nejasne i nelogične rokove dostave dokumentacije (npr. zahtjev za predajom PDV obrasca kao dokaz pada prihoda prilikom predaje zahtjeva i dokaza pretpostavki mjere, iako je zakonski rok za predaju PDV obrasca drugačiji), ali i neusklađenost HZZ-a i Porezne uprave oko pojedinih pitanja. 


vrh stranice
vrh stranice