Aktualno za članove HUPa

Prijedlog nove podjele hrvatskih regija i nove stope potpore za poduzetnike

29.01.2019.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU predstavilo je novi prijedlog podjele hrvatskih regija. Ministrica Žalac tvrdi kako dosadašnja podjela nije dobar primjer vođenja regionalne razvojne politike:
•Kontinentalna regija – 14 županija + grad Zagreb (45% max intenzitet potpore)
•Jadranska regija – 7 obalno-otočnih županija (55% max intenzitet potpore)

Novi prijedlog podjele regije NUTS2 glasio bi ovako:

•Grad Zagreb (100% razvijenosti prema EU) – činiti će zasebnu regiju budući da je prešao brojku od 800.000 stanovnika
•Panonska HR (40% razvijenosti prema EU) – pet slavonskih županija + Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija
•Sjeverna HR – pet županija na sjeveru Hrvatske + Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Zagrebačka i Koprivničko-križevačka
•Jadranska HR – ostaje kao i dosada sa 7 županija

Održan je sastanak HUP-a, MGPO te MRRFEU na temu IKT natječaja

30.08.2018.

U četvrtak, 30.8.2018 održan je hitan sastanak predstavnika HUP Udruge profesionalaca za fondove EU te HUP Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU na temu poteškoća kod prijava na IKT natječaj.

 

Održana radionica "EU fondovi & drugi izvori financiranja"

07.05.2018.

Danas, 7.5.2018. je HUP Udruga profesionalaca za fondove EU zajedno s HUP Regionalnim uredom Varaždin organizirao seminar na temu: “EU fondovi & drugi izvori sufinanciranja u 2018. godini“.  Organizaciji se pridružila i Varaždinska županija, pa je ovom radionicom za poduzetnike obilježen početak Europskog tjedna.

Pokrenuti financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja: mikro i mali zajmovi, pojedinačna jamsta, investicijski krediti

24.04.2018.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s EIB-om provelo ex-ante analizu pod nazivom „Assessing the potential use of Financial Instruments in Croatia’s agricultural sector in the 2014-2020 programming period”. Studija je usvojena u ožujku 2018. te su identificirane poteškoće s kojima se mala i srednja poduzeća u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva susreću u potražnji za financijskim sredstvima. 4. travnja 2018.g. ministar poljoprivrede je donio Odluku o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a 18. travnja potpisani su sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata

vrh stranice
vrh stranice