AktualnoODLUKA O PRIJEMU PACIJENATA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

24.01.2022.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstven djelatnost privatni zdravstveni djelatnici obavezni provoditi prilikom prijema pacijenata objavljena je 24. siječnja 2022. 

Održan sastanak članova Udruge

14.12.2021.

Sastanak članova HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi održan je 13. prosinca 2021. godine. Bila je to prilika da na kraju godine članovi podijele svoja iskustva vezano uz pandemiju i vrlo intenzivno razdoblje u kojem su se našli pružatelji socijalnih usluga i zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući pacijenta.  

Akvizicije u zdravstvu

03.12.2021.

U Lideru od 3. prosinca jedna od tema je bila “Spajanja i preuzimanja – Najvruća roba na domaćem tržištu sada je privatni zdrastveni sektor”. 

vrh stranice