ODLUKA O PRIJEMU PACIJENATA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

24.01.2022.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstven djelatnost privatni zdravstveni djelatnici obavezni provoditi prilikom prijema pacijenata objavljena je 24. siječnja 2022. 
https://www.koronavirus.hr/uploads/Odluka_prijem_pacijenata_za_NN_obrazlozenje_d3 7a972bbe.pdf  u točki III navodi da poslodavac ne smije dozvoliti ulazak pacijentima, osobama u pratnji pri porodu, roditeljima/skrbnicima koji borave u smještaju s djecom te osobama koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima, koji ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite odbiju predočiti na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19, a prema ovoj Odluci su to obvezni učiniti, nije dozvoljeno ući u prostore pružatelja zdravstvene zaštite. Ako odgovorna osoba (poslodavac) ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Iznimno - EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezni predočiti pacijenti kada dolaze u zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći, radi pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19, kao i prilikom pružanja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite
vrh stranice