Turistička pristojba 2020.-donesen Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

29.07.2019.

Ministar turizma donio je Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, koji je objavljen u NN br. 71/2019 od 26.7.2019. te stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predmetni Pravilnik donesen je temeljem novog Zakona o turističkoj pristojbi prema kojem Odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na svom području do 15. rujna 2019. godine uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica donose županijske skupštine (odnosno Gradska skupština Grada Zagreba), a u skladu s ovim pravilnikom propisanim najnižim i najvišim iznosima.

Najniži iznosi turističke pristojbe propisani su u iznosu aktualnog iznosa boravišne pristojbe po osobi i noćenju za smještajne objekte 10 kn, a za kampove 8 kn.

Najavljene POREZNE izmjene-reakcija HUP UUT na odluku o smanjenju PDV-a na 13 % za ugostiteljske usluge pripreme i usluživanja hrane

26.07.2019.

Povodom predstavljenih mjera četvrtog kruga porezne reforme Vlade RH javnosti je upućen stav i reakcija HUP- Udruge ugostiteljstva i turizma vezano za smanjenje PDV-a na 13 % za ugostiteljske usluge pripreme i posluživanja hrane.

 „HUP- Udruga ugostiteljstva i turizma pozdravlja odluku Vlade RH da se u aktualne porezne izmjene uključi smanjenje stope PDV-a na ugostiteljske usluge pripreme i usluživanja hrane. Za turistički je sektor to najvažnija mjera iz ovoga kruga porezne reforme.

Smanjenje PDV-a za turistički sektor predstavlja najefikasniju mjeru u funkciji povećanja plaća i novih investicija u višu kvalitetu turističkih sadržaja i usluga, a posljedično će se povećati i prihodi državnog proračuna. No, za nas i nadalje ostaje cilj ujednačiti stopu PDV-a na sve ugostiteljske usluge i definirati za turizam PDV u visini 10 % kako je to u nama konkurentnim mediteranskim zemljama čime bi se postigli još veći efekti na povećanje investicija, zaposlenosti i plaća turističkim radnicima.

Ovo je porezno rasterećenje dodatno važno za hrvatski turizam uslijed jačanja konkurenata i svezahtjevnijih tržišnih izazova.

U funkciji poboljšanja uvjeta rada i zadržavanja radnika za poslodavce u turizmu također je važna mjerauvođenja neoporezivog toplog obroka za sve radnike, za koju smo se zalagali zajedno sa sindikatima kako bi se ujednačio tretman prehrane sezonskih i stalnih radnika. Nastavak je to mjera Vlade RH kojima se kroz povećanje neoporezivih naknada radnicama postižu konkurentniji uvjeti rada te veća sigurnost i zadovoljstvo radnika. Pokazalo se to već kod efekata uvođenja novog neoporezivog iznosa od 5 tisuća, a jednako je za očekivati i prema analizi financijskih učinaka koju je HUP proveo za uvođenje neoporezivog toplog obroka za sve radnike i koja je pokazala da će samo na uzorku tvrtki članica HUP-a iz sektora turizma ista mjera rezultirati s 16,5 milijuna kuna mogućih ušteda odnosno mogućih izravnih ulaganja u povećanje plaća turističkih radnika.“

Odluka Vlade o povećanju kvota za turizam i građevinu

19.06.2019.

Vlada RH je usvojila Odluku o povećanju kvota za zapošljavanje stranaca u sektoru turizma i građevine. HUP je zajedno s članovima i HUT-om imao brojne aktivnosti i rezultat je to zajedničkog zastupanja potreba i interesa turističkog sektora.

Ovom se Odlukom usvaja povećanje od 3.000 dozvola za zapošljavanje stranaca, od kojih 1.000 u djelatnosti Graditeljstvo te 2.000 u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo (1.800 dozvola za sezonski rad te 200 dozvola za novo zapošljavanje).

Konkretne izmjene u broju kvota možete vidjeti u tekstu odluke u prilogu (dodatnih 1.800 dozvola za pomoćne radnike u turizmu-sezonski rad + 200 ostala zanimanja).

HUP-HUT_objava za medije_KVOTE u turizmu

14.06.2019.

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga turizma apeliraju:

Hitno donesite odluku o povećanju kvota jer nema radnika

i ugrožena je sezona

Turističkom sektoru nedostaje radne snage i ukoliko bi bilo moguće uvijek je na prvom mjestu zapošljavanje lokalnih-domaćih radnika, ali ne postoji raspoloživost i interes te se sada nalaze u škarama manjka radne snage i nemogućnosti uvoza radnika zbog nezaposlenih osoba koje ne žele raditi u turizmu.

PREZENTACIJA nacionalne kampanje TJEDAN ODMORA VRIJEDAN, novi projekt Ministarstva turizma i HTZ-a

05.06.2019.

Pokreće se nacionalna kampanja Ministarstva turizma i HTZ-a s ciljem poticanja domaćeg turizma provedbom projekta „TJEDAN ODMORA VRIJEDAN“, koji će se održati prvi puta u razdoblju 17.-27.10.2019. S ciljem poticanja domaćeg tržišta na turističke aktivnosti tijekom pred i posezone (kao što je to ranije bila ideja tzv. Cro-kartica) Ministarstvo turizma i HTZ pokrenuli su ovaj projekt. Radi se prvenstveno o marketinškom konceptu i promociji turističke ponude Hrvatske na način da će se u navedenom periodu stanovnicima RH omogućiti popust od 50 % za razne turističke usluge (smještaj, avio karte, posjet parkovima, muzejima, restoranima…).

U akciju su pozvani uključiti se svi s turizmom povezani subjekti koji će ponuditi povoljnije uvjete putovanja za sve stanovnike RH u tom tjednu, a pritom sami odlučuju hoće li svoje ponude oglasiti na portalu www.tjedanodmoravrijedan.hr  i u kojoj količini.

ZTZ i Izmjene Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima

31.05.2019.

Na sjednici Vlade RH 30.05.2019. izmijenjena je i dopunjena Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske. Tekst Uredbe s obrazloženjima prijedloga izmjena i dopuna možete vidjeti u prilogu, a Uredba će na snagu stupiti prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Također je na Vladi prihvaćena Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja propisuje mjerila davanja u zakup šumskog zemljišta kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume, a koje nije privedeno namjeni. Zakup može biti u svrhu pašarenja stoke, osnivanja i uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji, za odmor, rekreaciju i sport te postavljanje štandova, kioska i ostalo; a postupak davanja u zakup prenesen je iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Hrvatskih šuma, radi bržeg i jednostavnijeg provođenja postupka te administrativnog rasterećenja.

Turistička Inspekcija i VODIČ za ugostitelje i pružatelje usluga u turizmu

30.05.2019.

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) od 1. travnja 2019. g. Turistička inspekcija djeluje u sastavu središnjeg državnog ureda - Državnog inspektorata.

·        Uvjete koje nadzire turistička inspekcija kod ugostitelja i pružatelja usluga u turizmu kao i druge korisne informacije može se vidjeti na poveznici:

·        Vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga

·       Ovaj je Vodič izrađen s ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i s ciljem smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Turističku inspekciju može se kontaktirati e-poštom: turisticka.inspekcija@mint.hr; putem telefona, ili osobno na: Turistička inspekcija - kontakti

Iskorištenost kvota u turizmu: HUP i HUT - inicijativa

17.05.2019.

S obzirom na već iskorištenu kvotu za zapošljavanje stranaca u kategoriji pomoćnih radnika u turizmu, HUP i HUT su pokrenuli inicijativu za dopunu kvote za 2019.g.

Dopis HUP-a i HUT-a upućen je Ministarstvu turizma kojim tražimo podršku turističkom sektoru kako bi se mogao nastaviti postupak zapošljavanja radnika s ciljem neometanog i što kvalitetnijeg pružanja turističkih usluga.

Novi ZAKONI o turističkim zajednicama

14.05.2019.

u Hrvatskom saboru usvojeni su: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi.

Zakon o turističkoj pristojbi stupa na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama kako bi županijske skupštine, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba mogle donijeti odluku o visini turističke pristojbe do 15. rujna 2019. godine za 2020. godinu. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Riječ je o zakonima koji imaju za cilj povećanje ukupne učinkovitosti sustava turističkih zajednica, osobito na regionalnoj i lokalnoj (destinacijskoj) razini, osiguranje svih preduvjeta za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja, osiguranje dostatnog izvora financiranja, unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda te razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

MUP-elektroničko podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad stranaca

07.05.2019.

Na stranicama MUP-a je obavijest o mogućnosti elektroničkog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika unutar kvote.

Detaljne upute su dane u uputi za poslodavce.

S obzirom kako smo ovo postavili kao jedan od zahtjeva za nadolazeće izmjene i dopune Zakona o strancima, te smo naglašavali i na sastancima radne skupine da bi ovakva mogućnost bitno uštedjela na vremenu poduzetnicima, pozdravljamo reakciju MUP-a koji je već omogućio elektronsko podnošenje zahtjeva za izdavanjem dozvole. Ovakvom prilagodbom sustava nema više  potrebe da poslodavci fizički odlaze u prostorije MUP-a prilikom podnošenja dokumentacije, jer sve mogu obaviti elektronskim putem.

vrh stranice
vrh stranice