Aktualno

Klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora

25.03.2013.

Temeljem članka 32. Statuta, Izvršni odbor HUP- Udruga drvne i papirne industrije donio je odluku o pristupanju u redovno članstvo u Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora.

Na Skupštini Klastera održanoj 25. ožujka, prihvaćen je zahtjev za članstvo Udruge.

HUP- Udruga drvne i papirne industrije izradila je očitovanje na analizu sektora, SWOT analizu i prijedloge prioriteta i mjera za unaprijeđenje drvnog sektora predložene od Klastera

Sjednica Izvršnog odbora 19. veljače 2013.

19.02.2013.

Na sjednici Izvršnog odbora Udruge drvne i papirne industrije održanoj 19.veljače 2013.g. doneseni su sljedeći zaključci:
1. Kolektivni ugovor i Zakon o minimalnoj plaći
Od 2008.g. na snazi je granski Kolektivni ugovor za drvnu i papirnu industriju. Aneksom Kolektivnog ugovora određena je obveza pristupanja pregovorima ukoliko donošenjem Zakona o minimalnoj plaći dođe do promjena prava i obveza koje su predmet KU. Zakon o minimalnoj plaći omogućuje da se kolektivnim ugovorom utvrdi niži iznos minimalne plaće, ali ona ne smije biti manja od 95% minimalne plaće.
Nakon što Zakon stupi na snagu, pokrenut će se potrebne radnje za izmjene Kolektivnog ugovora pregovorima.
1. Operativni program za prerađivačku industriju 2013.
Izvršni odbor je donio mišljenje kako su sredstva rezervirana u državnom proračunu u 2013.g. premala za prerađivačku industriju. Potporebi trebale biti dio šire vizije i industrijskih politika za industriju.

Izvršni odbor smatra kako je nužno kreirati strategiju i politike za drvne sektore koje bi trebale pratiti i ciljane sektorske potpore.
1. Prijedlog Zakona o preradi drva i proizvoda od drva
Nacrt prijedloga Zakona o preradi drva je neprihvatljiv za industriju i HUP- Udruga drvne i papirne industrije neće dati svoju suglasnost na prijedlog Zakona.

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA 2013.g.

22.01.2013.

22. siječnja 2013. godine, s početkom u 12,00 sati u Zagrebu održana je godišnja skupština Udruge drvne i papirne industrije.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor članova Izvršnih odbora HUP granskih udruga CRO industrije za mandatno razdoblje 2013.-2016.
4. Godišnje izvješće granskih udruga HUP- CRO industrije za 2012. i Program rada za 2013.
5. Razno
Skupština je izabrala novi Izvršni odbor koji će upravljati radom i poslovanjem Udruge u razdoblju 2013.-2016.g.

Skupština je prihvatila Izvješće o radu u 2012.g. i Program rada za 2013.g koje možete pogledati ovdje.
vrh stranice
vrh stranice