30.9.2019. Program EU Kreativna Europa – potpora europskom kulturnom i kreativnom sektoru, HUP, Radnička cesta 52/1, 10:30

30.09.2019.

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) je program Europske unije čiji je cilj podržati razvoj europskog kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora putem dva potprograma – Kultura i MEDIA. U svakoj državi koja sudjeluje u Programu aktivan je Desk Kreativne Europe kao savjetodavno tijelo. Hrvatski Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, a za potprogram MEDIA pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost. U jesen 2019. godine očekujemo raspisivanje posljednjeg poziva za potporu za Europske projekte suradnje u aktualnom programskom razdoblju!

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se pokretanje sektorske potpore glazbi kao ciljani doprinos glazbenom sektoru, uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja. Pripremnom mjerom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore glazbi!

Pridružite nam se kako biste saznali više u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine, s početkom u 10.30 h u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca (Radnička 52, (R2) 1. kat, 10000 Zagreb) na predstavljanju otvorenih i nadolazećih poziva:

Ø  EAC/S21/2019, Training and Professionalisation, otvoren do 31.10.2019.

Ø  EAC/S17/2019, Cooperation of Small Music Venues, otvoren do 15.11.2019.

Ø  Europski projekti suradnje (European Cooperation Projects), TBA

 

- PROGRAM -

10.00     registracija sudionika

10.30     Program Kreativna Europa – potprogram Kultura, aktualni pozivi

 12.00     rasprava, pitanja

 

vrh stranice
vrh stranice