20.04.2023. PUMA seminar: Financije za nefinancijaše; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod; 10:00

20.04.2023.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Financije za nefinancijaše koji će se održati u četvrtak 20. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod. 

Ekonomika poduzetništva temelji se na četiri ključna načela, i što im organizacija više i sustavnije udovolji, osjetiti će da je poslovanje stabilnije, sigurnije i pogotovo, dugoročno održivo

1.         Načelo trajnosti i kontinuiteta – tretirati poslovanje kao trajnu aktivnost što obvezuje organizaciju da osigura ekonomski održive i uravnotežene odnose sa svim dionicima (stakeholder koncept)

2.         Načelo stabilnosti – fokusirati se na odabir pravog smjera i poslovnih modela, strateških namjera i strategije njihove realizacije. Poduzetnička organizacije nije „Katica za sve“ niti Pčelica Maja

3.         Načelo racionalnosti – teži se da se u razdoblju ekonomskog ciklusa kumulativno ostvare optimalni pozitivni rezultati i rentabilnost poslovanja. U određenoj jedinici vremena što više prihoda uz što manje ulaganja i troškova.

4.         Načelo likvidnosti – kvaliteta i održivost poslovanja mora se potvrditi i kroz sposobnost urednog pomirenja obaveza.

Da bi se moglo kvalitetno upravljati organizacijom i procesima, donositi ekonomski opravdane odluke i minimalizirati rizike, izuzetno je važno veći broj ljudi poduzetničkih i drugih organizacija posjeduje, održava i kontinuirano razvija znanja i vještine iz područja financijskog menadžmenta.

Sadržaj seminara:

          Osnove računovodstva (pravne osnove, načela, principi, financijsko i menadžersko računovodstvo …)

          Temeljna financijska i menadžerska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku)

          Horizontalne i vertikalne analize, ključni financijski pokazatelji

          Upravljanje financijskim rizicima

          Upravljanje troškovima (tehnike kontrole i smanjivanja, trošenje i nabava resursa)

          Životni vijek proizvoda i usluga (BCG matrica), kalkulacija cijena (točka pokrića)

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a namijenjen je svim zainteresiranima.

Predavač je Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do srijede 19. travnja 2023. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice