17.3.2.023. Donesena Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

17.03.2023.

Na sjednici Vlade, 17.3.2023. je donsena  Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju a koja je objavljena u Nardonim novinama broj 31/2023.

U tijeku energetske krize je nastavak ove mjere zasigurno iznimno važan posebno za velike potrošače EE te unatoč kašnjenju u donošenju i neispunjenju nekih zahtjeva ovu inicijativu možemo prigrliti kao našu uspješnicu stoga Vam ovim putem zahvaljujem na doprinosu.

Unutar HUP-a je tijekom 2017.godine na inicijativu članova osnovana Koordinacija velikih potrošača električne energije koja kontinuirano upozorava na neravnopravan položaj hrvatskih tvrtki uslijed visokih naknada za OIE a koje su prije 5 godine povećane s 3,5 lipa/kWh na 10,5 lipa/kWh. Hrvatska Vlada je na inicijativu ove HUP Koordinacije 2020.godine donijela Odluku o umanjenju naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovite kogeneracije („Narodne novine", 57/2020) za određene kategorije kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj, no ista je prestala važiti kada su na snagu stupile nove Smjernice za klimu, zaštitu okoliša i energiju (siječanj 2022.) kojom su predviđena nova pravila o potpora u obliku smanjenja naknada za električnu energiju za velike potrošače (npr. dostava energetskog pregleda poduzetnika kao uvjet za dodjelu potpore, post evaluacija dodijeljene potpore, prijelazna pravila za poduzetnike koji više ne ostvaruju uvjete velikih potrošača) – vidi poglavlje 4.11.1. Komunikaciju o Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. (2022/C 80/01).

Koordinacija se opetovana zalagala za produljenje programa i neke dopune i izmjene od koji izdvajamo proširenje prihvatljivost nekih sektora iako nisu pokriveni svi sektori za koje smo se zalagali npr. proizvodnja kože i duhana, ICT – neformalno saznajemo da se posrijedi klasifikacija na razini EU kojom su neku sektori isključeni. Nadalje izdvajamo da je umanjena granica potrošnje pa tako u novom razdoblju postaju prihvatljivi korisnici koji troše najmanje 500 MWh godišnje (umjesto dosadašnjih 1 GWh). Hrvatska je izradila i prijelazni plan za postupno ukidanje smanjenja naknade za obnovljive izvore energije za energetski intenzivna poduzeća koja su 2020. ili 2021. plaćala smanjene naknade za obnovljive izvore energije, ali ne ispunjavaju uvjete novog programa.

 

Europska komisija je odobrila hrvatski program za smanjenje naknade za potrošnju el. energije energetski intenzivnim poduzećima na temeljem kojeg je moguće donijeti Uredbu o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju  

Program za potporu energetski intenzivnim poduzećima je u vrijednosti od 104 milijuna eura a ima za cilj velikim potrošačima koji su izloženi međunarodnoj trgovini smanjiti naknadu za obnovljive izvore energije. Program će trajati do 31. prosinca 2028. i bit će otvoren poduzećima koja posluju u sektorima navedenima u Prilogu I. Uredbe (prijedlog Uredbe u prilogu).


vrh stranice