15.06.2023. Radionica EU fondovi do 2030.- Prilike za poduzetnike, Split, Hotel Park, Hatzeov perivoj 3

15.06.2023.

Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Split, u suradnji sa tvrtkom UHY Savjetovanje d.o.o. poziva vas na  radionicu:

EU FONDOVI DO 2030.- PRILIKE ZA PODUZETNIKE 

Radionica će biti održana u Splitu, 15. lipnja 2023. u Splitu, u Hotelu Park, Hatzeov perivoj 3, s početkom u 10:00 sati. Registracija započinje u 9:45, a očekivano trajanje radionice je 2 sata, sa kavom dobrodošlice.

O temi:

1. Tematski blok: Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. – koja su EU sredstva planirana za poduzetnike?

Europska unija svoj proračun donosi na razini sedmogodišnjih perspektiva, uz što se direktno vežu i načini dodjeljivanja EU sredstava kroz višegodišnje financijske okvire (VFO). Trenutno se nalazimo na početku korištenja sredstava iz perspektive 2021.-2027., s obzirom da se sredstva iz tog razdoblja smiju koristiti do isteka 2030. godine.

U nikad izdašnijem EU proračunu Hrvatska je dobila na raspolaganje više od 25 milijardi eura koja će se dodjeljivati kroz različite operativne programe (namijenjene ravnomjernom regionalnom razvoju, jačanju kohezijske politike, jačanju socijalnih politika te dostizanju ciljeva vezanih za zelenu i digitalnu tranziciju) te kroz različite oblike financiranja (bespovratna sredstva i financijski instrumenti).U ovom će se dijelu radionice obrazložiti za koje vrste financiranja i tematska područja financiranja su prihvatljivi poduzetnici i u kojem obliku.

 

2. Tematski blok: Mogućnosti financiranja EU sredstvima za poduzetnike u 2023. godini

 U ovom će se bloku detaljno obrazložiti svi aktualni natječaji koji će do kraja 2023. godine biti dostupni poduzetnicima. Polaznici će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana za mogućnost financiranja investicija i/ili rasta i razvoja poslovanja svojih subjekata.

O PREDAVAČIMA:

Boris Pekić je direktor i partner u UHY SAVJETOVANJE d.o.o., te posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju malog i srednjeg poduzetništva, velikih firmi, jedinica lokalne samouprave, drugih javnih tijela te obrazovnih institucija.

Zadužen je za organizaciju poslovanja, pregovaranje i ugovaranje angažmana, te financijsku pripremu i provedbu projekata sufinanciranih od strane EU i drugih potpornih institucija, savjetovanje iz području financija općenito, financijsko i operativno restrukturiranje, analizu isplativosti pojedinih proizvoda i usluga, profitnih centara, procjenu vrijednosti poduzeća i dr. Stručni je predavač na edukacijskim programima iz navedenih područja od 2007. godine.

Boris je diplomirao na studiju Poslovne ekonomije, smjer financije na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Član je Izvršnog odbora HUP-Udruge profesionalaca u fondovima EU.

Ana Bartulović je stariji konzultant u UHY Savjetovanje d.o.o. sa više od deset godina iskustva rada u pripremanju i upravljanju projekata financiranih iz javnih izvora.

Ana je diplomu magistre teologije stekla 2011. na Sveučilištu u Zagrebu, a 2015. se priključila timu UHY Savjetovanja nakon nekoliko godina rada na projektima financiranim iz pretpristupnih fondova EU unutar civilnog sektora.

Ana posjeduje niz vještina temeljenih na Project Cycle Management metodologiji.Nositelj je Project Management Professional (PMP) certifikata američkog PMI instituta.

 Svoj dolazak ljubazno molimo prijavite na hup-split@hup.hr najkasnije do 13. lipnja 2023. godine.

Prijavom ste osigurali mjesto na radionici. Sudjelovanje je besplatno, a registracija započinje u 9:45.

vrh stranice