Zelena gradnja

PROJEKT: Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje

Studija World Green Building Trends 2016, Developing Markets Accelerate Global Green Growth, rezultirala je spoznajom da će se broj kompanija koje očekuju da će se 60% zgrada u njihovu vlasništvu certificirati prema međunarodnim standardima zelene gradnje, udvostručiti do 2018., odnosno sa sadašnjih 18% podići na 37%.
Studija prikazuje rezultate istraživanja više od 1,000 stručnjaka na području zelene gradnje u ukupno 69 zemalja.
Broj zelenih zgrada globalno udvostručit de se do 2018. godine, prema istraživanjima Dodge Data & Analytics and United Technologies Corporation
Nositelj projekta:
• Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Partneri:
• Cemex Hrvatska d.d., Kaštel Sudurac
• Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
• Spegra inženjering d.o.o., Split
• Stowarzyszenie B-4, Split
• Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA, Split
• Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb
• Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb
• Hrvatska komora arhitekata, Zagreb
• Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb
• Hrvatska udruga poslodavaca, Zagreb
• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb


Trajanje provedbe projekta:
15 mjeseci (19.6.2015.-18.9.2016.)
Mjesto provedbe projekta:
Splitsko dalmatinska županija
Vrijednost projekta:
2.892.581,40 kn
Sufinanciranje prijavitelja i partnera:
144.629,07 kn
Ciljna skupina projekta:
40 nastavnika Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu koji de sudjelovati u specifičnim aktivnostima stručnog usavršavanja
Sadašnji i budući studenti Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u SplituSpecifični ciljevi projekta:

• Razviti standard zanimanja uz pripadajuće analitičke podloge te standard kvalifikacije iz sedme razine prema Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) iz područja održive i zelene gradnje…
• Razviti novi sveučilišni diplomski studijski program prema prethodno razvijenim standardima zanimanja te standardu kvalifikacije, sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), iz područja održive i zelene gradnje…
• Unaprijediti kompetencije nastavničkog kadra te projektnih partnera i dionika u području primjeni koncepta ishoda učenja i HKO, uvođenja inovativnih metoda poučavanja koje stavljaju studente u centar procesa učenja…
• Uspostaviti suvremenu obrazovnu infrastrukturu za projektno i poduzetničko obrazovanje, te mogućnosti video-link gostovanja vanjskih suradnika u nastavi, te razviti model tzv. “triple-helix” suradničke mreže obrazovanja, poduzetništva i javnog sektora…
vrh stranice