Završna konferencija projekta „ Diskriminacija trudnica i majki na tržištu rada“

10.12.2013.

U Saboru je 10.12.2013. godine održana Završna konferencija projekta „ Diskriminacija trudnica i majki na tržištu rada“. Hrvatska udruga poslodavca kao nositelj inicijative Ujedinjenih naroda, Global Compact Hrvatska, koja predstavlja najveću svjetsku inicijativu za društveno odgovorno poslovanje, svjesna je važnosti ustrajanja na ravnopravnosti žena na tržištu rada. 
Sama inicijativa Global Compact temelji se na poštivanju 10 načela od kojih je jedno načelo promicanje rodne ravnopravnosti i općenito osnaživanje žena. Iako je iz prezentacija odnosno istraživanja vidljivo da diskriminacija postoji, na kraju Konferencije zapravo se došlo zaključka da nisu problem žene, već nažalost djeca, jer se zbog ne brige države i lokalne samouprave nije razvila mreža podrške roditeljima koji žele usuglasit obveze svog profesionalnog i privatnog života. Osim toga jako je zanimljiva prezentacija prof. dr. sc. Ivana Grgurev sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, iz koje je vidljivo da je država velikodušna kada se za određena prava terete poslodavci , ali nije toliko velikodušna kada se sredstva plaćaju iz državnog proračuna. Ispred HUP-a na panelu je sudjelovala Nataša Novaković te je osim aktivnosti koje HUP ima na ovu temu ( kao što je suradnja sa UNICEF-om), istaknula i pojedine aspekte Zakona o radu koji se u javnosti pogrešno prezentiraju i stvaraju lošu sliku o poslodavcima kada je u pitanju položaj trudnica.

Prezentacije:

1. Mala škloa antidiskrimainacije 
2. Pred_diskriminacija trudnica - Rode
3. Roda - Konferncija 10. prosinac 2013.
4. Trudna na poslu - STOP diskriminaciji majki - rezultati projekta  
vrh stranice
vrh stranice