Zapošljavanje visokokvalificiranih stranih radnika: EU plava karta

12.12.2017.

Izvan godišnje kvote dozvola za zapošljavanje strane radne snage moguće je zapošljavanje visokokvalificiranih radnika - državljana trećih zemalja, temeljem EU plave karte te se za te radnike ne utvrđuje kvota.
Sukladno članku 191. Zakona o strancima, državljanin treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Dozvola boravka i rada - EU plava karta za državljanina treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće zemlje koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:
  • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
  • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.
EU plava karta izdaje se državljaninu treće zemlje u obliku biometrijske dozvole boravka.

Za sve ostale informacije potrebno je kontaktirati direktno policijsku postaju prema vašem sjedištu i konzultirati web stranicu MUP-a.
vrh stranice