Zakonodavstvo i propisi

Propisi koji uređuju djelatnost trgovine:

Zakon o trgovini (NN 87/08 i 116/08)
Ustavni sud Republike Hrvatske, donio je dana 19. lipnja, 2009. godine, Odluku kojom se ukidaju članak 58. stavci 1., 2., 3., 4. i 5., članak 59., članak 60. i članak 62. stavci 2. i 3. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“ broj 87/08 i 116/08), a kojim odredbama je bilo propisano radno vrijeme prodavaonica tijekom tjedna kao i nedjeljom.
Temeljem navedene Odluke iz koje su na tržištu Republike Hrvatske posljedično nastale nove okolnosti u području radnog vremena prodavaonica, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao resorno za djelatnost trgovine, upućuje na primjenu članka 57. stavka 1. Zakona o trgovini.

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo u Republici Hrvatskoj (NN 39/09)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na poslovne prostore, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, izmjene NN 108/09)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika (NN 102/09)

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/09)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07) 

I drugi propisi: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o hrani, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o radu i dr.

Propisi su dostupni na www.nn.hr
HUP-Udruga trgovine sudjeluje u izradi propisa kao u inicijativama izmjena i dopuna propisa.
vrh stranice