WEBINAR: Kako uspješno provesti EU projekt – od potpisa ugovora do završetka provedbe

21.09.2023.

Radionica je namijenjena onima koji žele naučiti kako uspješno izvršiti provedbu projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva iz EU fondova. Na radionicu su dobrodošli poduzetnici, konzultanti, razvojne agencije, predstavnici obrazovnih institucija i svi ostali koji žele naučiti kako uspješno provesti EU projekt.

Nakon što korisnik i nadležne institucije potpišu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potrebno je provesti provedbu projekta na koji se ugovor odnosi. To uključuje podnošenje plana nabave, zahtjeva za nadoknadom sredstava bez potraživanih troškova, zahtjeva za nadoknadom sredstava s potraživanim troškovima, izvršenje provjere na licu mjesta i ispunjavanje ostalih obveza propisanih ugovorom. Na radionici ćemo se upoznati sa sustavima eFondovi i fondovieu kojima se koristimo prilikom provedbe projekata, naučit ćemo kako pravilno ispuniti plan nabave i na što treba obraditi pozornost pri ispunjavanju istog, kako podnijeti zahtjev za nadoknadom sredstava i što se očekuje od korisnika na provjeri na licu mjesta.

 

VRIJEME I MJESTO 

Datum: 21. rujna 2023 od 17.00 do 20.00h

Lokacija: WEBINAR Aplikacija ZOOM

PRIJAVA

PREDAVAČ: LUCIJA GADŽA

Lucija Gadža, viša je analitičarka u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) gdje radi od 2019. godine. Zaposlena je u Odjelu za provedbu projekata kao voditeljica projekata sufinanciranih iz Europske unije. Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti i međunarodne odnose i diplomaciju na Libertas međunarodnom sveučilištu.

vrh stranice