Vijeće o suzbijanju krize u području obrazovanja i osposobljavanja uzrokovane bolešću COVID-19

19.06.2020.

U zaključcima Vijeća na znanje se primaju glavni izazovi u sustavima obrazovanja i osposobljavanja prouzročeni pandemijom bolesti COVID-19 te hitni odgovori država članica. Države članice pozivaju se da razmotre mogućnosti za inovacije i ubrzanu digitalnu transformaciju te za daljnji razvoj digitalnih vještina i kompetencija učitelja i nastavnika.

Uzimajući u obzir učinak pandemije na obrazovanje i osposobljavanje diljem EU-a, u zaključcima se države članice ujedno pozivaju da nastave međusobno razmjenjivati informacije, iskustva i najbolje prakse o tome kako se sustavi obrazovanja i osposobljavanja mogu najbolje prilagoditi situaciji, ovisno o daljnjem razvoju događaja u vezi s krizom uzrokovanom bolešću COVID-19.

U zaključcima se prepoznaje potreba za osiguravanjem uključenosti i jednakih mogućnosti te pristupa visokokvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju za sve.

 

Zaključci su usvojeni pisanim postupkom.

vrh stranice
vrh stranice